Saxat & utblickar

Kyrka och Folk ”i tiden”

Fredrik Sidenvall, redaktör för Kyrka och Folk, skriver (nr 01- 02/2004) att tidningen i 80 år varit ”tidsenlig tiderna igenom” – genom att hålla fast vid Guds ord och försöka ”få kyrkans folk att följa med inte sin tid utan Guds tid”. ”Faran med den liberalteologi som KoF … varnat för och motarbetat är inte att den är modern och brister i konservatism. Problemet är att den i allt väsentligt är blott allt för konservativ och håller fast vid människomeningar … som hör gamla tidsåldrar till och … står främmande för den nya tidsålder som Jesus proklamerar…”. KoF vill hålla fast vid den klassiska tron, ”… inte för att den är gammal utan för att den i förhållande till allt mänskligt och till varje tidsålder är något nytt och radikalt.” Genom att vid senaste årsskiftet skifta form på tidningen visar KoF, att man inte blandar samman det gudomligt oföränderliga med det som är mänskligt gammaldags. Till Livs redaktion läser med behållning tidningen och konstaterar samtidigt med glädje, att den väljer samma grafiska designbyrå som Till Liv!

 

Klarsyn i Israelfrågan

Israel är sedan en lång tid tillbaka en konfliktkälla i världspolitiken och möjligheten att finna en lösning som är acceptabel för inblandade parter tycks långt borta. Kanske kan en vändning anas efter det utspel som premiärminister Ariel Sharon gjorde i början av februari, då han framförde sina planer på att evakuera judiska bosättningar på Gazaremsan. Enligt Nya Dagen (5/2) sägs han ”vara beredd på både regeringskris och nyval eller till och med folkomröstning för att driva igenom sina planer” – men samtidigt är bosättarrörelsen ”…på marsch mot sin forne förkämpe. Radikala rabbiner uppmanar till fasta och bön i protest mot Sharons planer”.

I Trons värld nr 22 (4/12) ställer Krister Holmström frågan: ”Finns det en sant kristen hållning i Israelfrågan?” KH berör frågan om bosättningarna och om hatet mot Israel ska förstås andligt och som ett tidstecken. ”Det finns kristna som mer eller mindre uttalat ger sitt stöd åt Ariel Sharons bosättningspolitik och motiverar detta med de bibliska profetior där judarna utlovas hela Israel… och använder samma bibelargument som de militanta religiösa judiska bosättarna. Jag tror för min del inte att detta är en genuint kristen inställning”. KH menar att ”… vi kan hålla fast vid tron på profeternas budskap att judarna är utlovade hela landet, och samtidigt hävda att de är beroende av Guds välsignelse och Guds tid för att detta ska ske. … Poängen är att vi inte kan bortse från Jesu sätt att möta det onda. Av Jesus har vi lärt oss att tänka och agera enligt trons principer. Tron på en allsmäktig Gud som håller sina löften gäller även när vi ser på Israel. Det är varken vi eller de judiska bosättarna som ska uppfylla löftena, utan Gud. Efter tre år av ökat våld från båda sidor är det svårt att avgöra var gränsen för Israels rätt till självförsvar går, men mycket talar för att den har överskridits. Vi bör pröva tanken att Israel kan gå en extra mil istället för att kräva ut sin rätt med våld. Jag menar således att det är möjligt att i tro hålla fast vid profetiorna och samtidigt tillämpa något av Jesu etik…” som ”… öppnar för tanken att Israel bör lämna en del bosättningar, stanna upp med byggandet av skyddsstängslet och bli mer återhållsam med hämnd- och avrättningsaktionerna.” KH fortsätter med frågan om israelhatet: ”Hatet mot Israel är förutsagt i Bibeln. Enligt … Sakarja 12 kommer Jerusalem och det judiska folket att bli en ’berusningens kalk’ och ’en tung sten’ för alla folk runt omkring Israel. ’Var och en som lyfter på den (dvs. angriper Israel) skall göra sig illa på den’.” KH skriver att det är svårt att inte koppla profetorden till nyhetsflödet 2003: ”Kristna bör vara en motkraft när fientligheten mot Israel ökar. Dels utifrån en sund förståelse av demokrati och frihet, men också utifrån en profetisk förståelse av tiden. Motkraften är att välsigna Israel – vilket inte innebär att vi ger vårt stöd fullt ut till Israels …politik. … Kyrkans främsta uppgift har alltid varit … att predika evangeliet för alla folk, även det judiska. Det uppdraget måste alltid vara högre prioriterat än politiska ställningstaganden.”

RED.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan