De dödas uppståndelse

I förtröstan bekänner vi Faderns allmakt och omsorg i den första trosartikeln, Sonens död och uppståndelse i den andra, Andens verk i den tredje – och vi kan därefter, med full trosvisshet, avsluta den apostoliska trosbekännelsen med ett triumferande: ”Jag tror på … de dödas* uppståndelse och ett evigt liv.”
Grunden till att jag, som i mig själv är en förtappad människa, kan vara viss om att få ärva evigt liv är alltså uteslutande vad Fadern, Sonen och den Helige Ande har gjort för mig. I denna bekännelse tar jag väldiga ord i min mun. Här ligger det underbaraste evangelium: Med både kropp och själ skall jag, den dag när Herren kallar mig, vara hemma hos Herren i en outsäglig frid och glädje i himlen. Där skall jag få skåda, tjäna och lova Gud i evighet. Med detta för ögonen kan vi lära oss att bättre tåla lidanden, oförrätter m.m. här på jorden. Aposteln Paulus skriver: Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evigt (2 Kor. 4:17).
Tänk att jag, syndiga människa, får ha sådana ljusa framtidsutsikter! Bibeln säger, att när Adam och Eva föll i synd i Edens lustgård, föll hela människosläktet för Gud, dog en andlig död (1 Mos. 2:17, 3:24). Hela människosläktet trampar därefter, ofta under stor möda, fram mot den kroppsliga döden. Efter denna väntar till slut den eviga döden – att för alltid vara bort­visad från Herren.
Men det finns en annan utgång: Jag får äga ett härligt framtidshopp! HERREN har kallat mig genom evangelium! Genom Bibeln, dopet och nattvarden har han fött mig på nytt, öppnat mina ögon för Jesus Kristus och därmed gett mig ett levande hopp. Lärjungen Petrus skriver: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp (1 Petr. 1:3).
Jesus har dött på korset och uppstått också för dig! Han har lidit, dött och uppstått för hela det ogudaktiga människosläktet. Därför skulle ingen enda människa egentligen behöva gå förlorad. Du är kallad till himmelen genom evangeliet om Jesus. Hur svarar du?
De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam (Dan. 12:2).

Jan-Ulrik Smetana
Missionsgårdspastor, Fridhem, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan