Kategori: November 2004

Modell JAG

det påpekas ofta och i olika sammanhang att vi lever i en postmodern tid med individualismen i högsätet. Om man stöter på gruppbildning eller kollektiv solidaritet så är det några högerextrema av skinnskalletyp. Annars är där ingen större spänning mellan kollektivet och individen. Det är fokus på individen. Den som… Läs hela artikeln »

Bibelboksintroduktion

Nahum Till Juda rike, som på 600-talet lever i skuggan av den fruktade stormakten Assy­­­rien, talar profeten Nahum tröst. Det mäktiga riket i öster går fram med brutalitet och sprider skräck omkring sig. Assyrierna är kapabla till de mest hänsynslösa grymheter och förödmjukar folk och länder. Vi vet från andra… Läs hela artikeln »

De dödas uppståndelse

I förtröstan bekänner vi Faderns allmakt och omsorg i den första trosartikeln, Sonens död och uppståndelse i den andra, Andens verk i den tredje – och vi kan därefter, med full trosvisshet, avsluta den apostoliska trosbekännelsen med ett triumferande: ”Jag tror på … de dödas* uppståndelse och ett evigt liv.”… Läs hela artikeln »

Skolevangelisation i Kenya Vilka möjligheter!

Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) har ett andligt ansvar för ett hundratal gymnasieskolor och ca 300 grundskolor. Behoven är stora – undervisning om tro och liv, bra lärare, ny kaplantjänst, god elevvård och omsorg om handikappade.

Vägen till frälsningsvisshet

Guds vilja är tydlig: Jag får vara hans barn! Och om jag önskar det – finns det då något hinder?

Behåll gaffeln! Något bättre väntar

Det blir en ny skapelse, en hel gemenskap – utan synd. Det får vi se fram emot.

Jag var sjuk och ni besökte mig…

Detta är en lång fråga men jag måste få ställa den: Jag går med många frågor och tankar efter att ha varit på resa och då kunnat hälsa på en sjuk person. Det gör så ont i mig att jag p.g.a. avståndet inte kan besöka mer än ett par gånger… Läs hela artikeln »

Tolerans

Vi svenskar berömmer oss gärna av att vara toleranta. Det hör till vår självbild att vi mer än de flesta accepterar annorlunda människor och tänkesätt. Vi ser gärna som vår roll att lära and­ra folk att leva väl tillsammans trots olika tro, språk eller bakgrund. Om vi gör en analys… Läs hela artikeln »

Guds goda omsorg om mig

Det finns människor som nästan hela sitt liv får leva med något handikapp. En av dessa är
Tore Ragnarsson i Lund. Men när man träffar Tore möts man inte av bitterhet och självupptagenhet.
I stället utstrålar han förnöjsamhet och förtröstan – trots nya prövningar på senare tid.
Det ligger nära till hands att fråga sig: Hur är det möjligt?

Se på Jesus!

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. ur Hebr. 12:1–3 Du vill vara kristen, men det går dåligt för dig. Kanske är det en viss synd som du gång på gång faller i. Du vet att du handlar mot Guds bud, ändå kan du inte… Läs hela artikeln »