Jesus – den utvalde

Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom! Ur Luk. 9:28–36
Det strålade om Jesus och hans kläder. Ett under, tänker du kanske. Men undret är nog snarare att Jesus dolde sin härlighet när han kom hit till jorden. Han utblottade sig och blev fattig för vår skull. Han vandrade dödens väg här på jorden. För oss och i vårt ställe, för att vi skulle bli rika. Detta är det stora undret!
Plötsligt visade Mose och Elia sig och började samtala med Jesus. Dessa representerar det Gamla testamentet, lagen och profeterna, som hade pekat fram mot Frälsaren. Lukas beskriver samtalsämnet. De talade om Jesu bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem, läser vi. Alla andra samtalsämnen bleknar bort i nära Jesus. Är det så för oss i dag?
Men lärjungarna sov tungt! Inte ens den himmelska härligheten kunde hålla dem vakna. Ändå fick de vara Jesu lärjungar i all sin skröplighet. Så är det också i dag. Herren väntar sig inte några prestationer av dig och mig! Hela saken ligger i hans händer.
Ett moln sänkte sig över dem. Lärjungarna blev förskräckta. Och ur molnet kom en röst: Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom! Kanske är dessa ord från Fadern det viktigaste i den här texten. De säger att Jesus är Gud själv. Jesus talar. Han talade då, men han talar lika mycket i dag. Han talar till oss när vi lyssnar till en rätt förkunnelse och när vi läser i våra Biblar. Var noga med att följa uppmaningen lyssna till honom. Var noga med vad du hör, så att det levande Ordet inte blandas med falsk lära eller spädes ut, så att det inte ’tar’. Varför är det så viktigt? Därför att Skriften tydligt säger att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord (Rom. 10:17).
Om Guds Ande genom Ordet får stanna upp oss på vår vandring förstår vi att vi behöver en Frälsare. Och Anden vill föra oss till Jesus. Där finns allt vi behöver. Har du tänkt på att de skinande kläderna har Jesus bytt bort. De är efter det saliga bytet dina. Han tog dina trasor och vill inget hellre än klä dig i sin härlighets dräkt. I dopet ikläddes du den. Men har du den på dig nu? Han följde med ner från berget. Därför är det möjligt att ännu i dag bli iklädd hans rättfärdighet.
En gång skall Jesus komma tillbaka i all sin härlighet. Då skall alla människor böja knä inför honom. Har du gjort det här i tiden är du välkommen in i den eviga glädjen. Då skall du lysa med samma härlighet som Jesus gjorde på förklaringsberget. Ännu gäller orden i Uppenbarelseboken: Den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Robert Johannesson
Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan