Kategori: Juli 2005

Vad är anfäktelse?

Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Ps. 51:19 Ordet anfäktelse finns inte i Bibeln men används ofta i kristet språkbruk. Vad är då det? Anfäktelse är ett slag av tvivel. De vanligaste tvivlen riktas mot Bibelns budskap om Gud, mot Guds existens, mot att Gud skapat världen,… Läs hela artikeln »

Andens frukt – är vänlighet

Vänlighet – den egenskapen finns hos Jesus. Och han visade den mot många han mötte.

Brev från Anna-Brita Albertson

Utanför staden Kisii i Kenya bor Anna-Brita Albertson. Hon är snart 84 år, kom till Kenya som missionär 1950 och har där arbetat för MBV dels som sjuksköterska och dels med översättning av Bibeln till kisiispråket. Som pensionär har hon valt att bo kvar i Kenya. Hon har nedsatt syn och åldern tar ut sin rätt – men hon gläds över att få komma till söndagens gudstjänst och över alla som kommer dit. Läs det brev hon skrivit till Till Liv – med stor inlevelse och prydlig handstil.

Kebbebush – en kvinna kallad av Gud

Framför Hanna-Karin sitter en reslig och stilig etiopiska. Hon har inte långt till skrattet och det är med glädje hon besvarar frågorna, där hon sitter i fåtöljen i vardagsrummet i Addis Abeba.

De första kristna och vi

De kom på kant med de andliga ledarna i landet. Både med de mera skrifttrogna, som tog sin guds­dyrkan på allvar, och med den grupp av mera frisinnade, som stod ämbetsbärarna och den officiella religionsutövningen nära. Bland vanliga människor var de populära en tid, men det ändrade sig snart. De utgjorde en minoritet och behandlades som en sådan av både de politiska och de andliga ledarna. Så var det att vara kristen för den första församlingen i Jerusalem.

Kom till Jesus! Han vill ge dig vila

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Matt. 11:28 Under en tid har jag haft dessa ord i mina tankar. När jag tänker på mitt eget liv och när jag ser hur människor i min omgivning har det, så… Läs hela artikeln »

Gud är evig och oföränderlig

Vi kan inte helt förstå Guds väsen. Men han har talat, han har visat sig i sin Son och han förändras inte. Däri finns grunden för vårt liv och vår trygghet.

När det oväntade inträffar

Den 11 juni 2005 läser jag ur tidningen Norra Skåne följande lilla tankekorn skrivet av journalisten Marie Strömberg Anders­son: ”Jag gillar att planera. Nästan för mycket. Men det finns saker som inte kan planeras. Det spelar ingen roll hur detaljerad resplanen är eller hur mycket energi jag lagt ner på… Läs hela artikeln »

Islam och kristen tro

Vad vet vi om islam – till lära och liv? Och hur kan kristen tro möta islam?

Jesus – den utvalde

Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom! Ur Luk. 9:28–36 Det strålade om Jesus och hans kläder. Ett under, tänker du kanske. Men undret är nog snarare att Jesus dolde sin härlighet när han kom hit till jorden. Han utblottade sig och blev fattig för vår skull. Han… Läs hela artikeln »