Några dagboksklipp

I Chesinende arbetar Kerstin Nilsson med församlings- och ungdomsarbete i ELCK. Här får vi något ta del av hennes dagbok – om bibelstudium, matlagning, kyrkbygge och bokförsäljning.

En kväll i april

Bild 1 Det har varit en rolig vecka, särskilt att få se dessa predikanter och kyrkoäldste sitta och lyssna så ivrigt. Ganska många av dem antecknade också. Det finns verkligen behov av undervisning i troslära, och behovet av katekesundervisning märktes på alla frågor som kom efteråt. Även lektioner i förvaltarskap och genomgång av kyrkans konstitution verkar ha uppskattats. Roligt att också diakonissans redogörelse för sitt arbete gav sådant resultat. Kan undra om de verkligen kommer att skicka någon till nästa diakonisskurs!

Bild 2 & 3 Det var tråkigt att de kvinnliga församlingsäldste inte var med på kursen, men desto bättre att kvinnorna fick sin egen dag. Matlagning är roligt, och att göra en stor gryta potatismos över öppen eld gick ju bra. Bara lite svårt att vispa den ordentligt med vanlig handvisp men det klarade de också! T.o.m. de äld­re männen var nöjda med potatismos, så då får man hoppas att de kommer ihåg hur man gjorde för att kunna göra om det hemma. Däremot borde vi haft bibelstudiet med kvinnorna tidigare på dagen; det blev lite segt att ha det efter lunchen.

 

En torsdag i juli

Bild 4 Skola med PPI (Programme for Pastoral Instruction) och matte. Jag började med att knyta an till Neema-körens besök (neema = nåd) – att det är för Jesu skull vi får nåd. Dagens lektion skulle handla om första budet. Jag lät eleverna själva fundera på vilka ”andra gudar” vi kan ha. De verkade mest ha tänkt på sådana där figurer som karvats ut i sten eller trä. Att vi faktiskt kan sätta människor och t.o.m. pengar före Gud hade de inte riktigt tänkt på, tror jag.

Vi avslutade med att läsa budet som ett erbjudande: ”Du behöver inga andra gudar jämte mig!” Det gjorde i alla fall att jag blev glad. I Herren Jesus har vi allt vad vi behöver!

Sen följde vi med till ett bibelstudium i ett hem. Det är roligt när de samlas på det viset, enkelt i hemmen. Det verkar som om de kan turas om att leda, även om de för närvarande använder en hjälpare. Lite te innan vi gick smakade bra. ”Herre, välsigna dem i dessa bibelstudier så att de inte tröttnar!”

En söndag

Bild 5 & 6 Jag är glad att ELM-BV hjälpte Nyabitongo med pengar till tomtköpet för kyrkan. Det är ganska många som kommer till gudstjänsterna, och plasten på taket är full av hål så det är säkert svårt om det regnar; då ryms de inte under de helare delarna! Och när de har byggt en kyrka kommer kanske också andra dit, för andra samfund har ännu inte etablerat sig i området. Det blir ju också lättare för den förskola som församlingen driver.

Gamle Mesa, evangelisten, verkar pigg och har arbetat länge efter sin pensionering. ”Herre, bevara honom!”

 

En helt vanlig vardag

Bild 7 I  dag när jag hade varit i Kericho körde jag som vanligt förbi tefälten och teplockarhusen. Som så ofta tänkte jag att vi borde sälja böcker där. Det kan ju mycket väl finnas kristna som skulle uppskatta om kyrkan dök upp. Dessutom lär det vara så, att en del människor försöker komma undan lagen genom att söka arbete på en tefarm. Det betyder att där säkert också finns många sargade människor, som dessutom är gans­ka ensamma. Sådana som Jesus vill att vi söker upp! Män­niskor som Han älskar och vill frälsa!

Hoppas verkligen att Gunnel Gustavsson (arbetar i Chesinende, i församlingen och med administration) får möjlighet att komma ut på sådana platser med böcker till försäljning och läsning!

 

Ps. 100. Höj jubel till Herren, alla länder. Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med fröjderop. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss, och inte vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Kerstin Nilsson

Missionär, Kenya

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan