Själavård

Till Liv har fått ett långt brev från signaturen ”värmländska”, som känner sig illa behandlad på flera sätt och oroar sig för framtiden.

Vi kan – kära Vän – inte ta in hela ditt brev i tidningen, men jag vill påminna dig om att Herren är nära var och en som ropar till honom. Människor kan svika, men han sviker aldrig något enda av sina barn.

Herren är nära, hur svårt det än kan bli. Vi läser i Bibeln om Josef. Hans bröder sålde honom till slav.  Han blev förd till Egypten och såld till Potifar. Men när detta berättas står det flera gånger att Herren var med Josef. Också i Egypten var Herren med honom, också i hans slaveri. Och det fortsatte när han blev kastad i fängelse.  Också då var Herren med honom (1 Mos. 39).

Så är det: Herren är nära var och en som söker honom. Det får du ta till dig. Han är nära mitt i det svåra. Du skriver i början av ditt brev: ”Herren är min starka klippa.” Ja, så är det. Varje dag får du ta till dig detta på nytt. Du citerar också orden: ”Mig skall intet fattas.” Det är första raden i den 23:e psalmen i Psaltaren. Det är en stark psalm. Psaltaren är en underbar bönbok. Där kan var och en känna igen sig själv. Kanhända har du redan upptäckt detta. Där finns böner för alla slags förhållanden – och särskilt för svåra förhållanden. Jag vill råda dig: använd Psaltaren varje dag, gör bönerna där till dina böner. Och när du har Bibeln framme, gå fram till evangelierna och läs om Jesus. Då kan du se hur han tar sig an alla slags människor och särskilt dem som har det svårt. På samma sätt kommer han nu till dig.

Kanhända kan du i den trakt där du bor finna någon präst som du kan tala med. Då skulle du få höra i ditt öra detsamma som jag nu genom tidningen säger till dig: Herren är dig nära!

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan