Själavård

Med anledning av Ord till liv i oktobernumret har Till Livs redaktion fått en fråga – den återges här liksom svaret från Gustav Börjesson.

Kan Gud förlåta mig?
Läser i Till Liv nr 10/08 sången: Tack för rosorna vid vägen, tack för törnen ibland dem, tack för kors, plåga, hopp som slagit fel, osv.
Då jag mött så mycket motgångar i mitt liv, så kan jag inte tacka för detta. Kan Gud förlåta mig?
undrar besviken på livet

Käre vän!
Du har mött många motgångar i ditt liv. Du är besviken på livet. Du kan inte instämma i sångens ord ”Tack min Gud … för kors, plåga, hopp som slagit fel”. Nu undrar du om Gud förlåter dig din misströstan. Ja, det gör han. Och han hör ditt rop. Ty ditt brev är ett rop efter Gud. Han hör ditt rop, och nu sänder han sin Ande till dig.
Anden kommer inte med krav. Han kommer för att hjälpa dig att be till Gud – och klaga inför honom. Märk detta: Du får klaga inför Gud. Du får ösa ut din besvikelse. Du får tömma ut allt det bittra i ditt hjärta inför honom.
Medan du på det viset ber och ropar, gör Anden något med dig. Han ger dig tro. Kanske tar det tid. Men Anden hjälper dig att tro att Gud är med dig. Att du inte är lämnad åt dig själv. Att Gud är hos dig mitt i det som gör ont. Det var detta Josef fick uppleva. Han hade blivit såld av sina bröder och var slav i ett främmande land, men han blev viss om att Gud var med honom. På samma sätt hjälper nu Guds Ande dig att tro. Efterhand kan du trösta dig med detta: ”Gud är hos mig.” Och en dag när du ber, vill du tacka Gud – tacka honom för att han är hos dig.
Efter flera år blev Josef fri. Och längre fram kunde han se en mening i det svåra han gått igenom. ”Gud har tänkt det till godo”, sade han till sina bröder (1 Mos. 50:19f.). Och det finns fler som kan vittna om att de efterhand fått se att det svåra som de gått igenom blivit till gagn. Ofta var det först långt efteråt som de fick nåd att se detta. Kanhända blir det – någon gång i framtiden – på samma sätt för dig. Vänta inte nu på detta. Men nu vill Guds Ande hjälpa dig att be. Nu vill han styrka din tro. Nu vill han göra dig viss om att Gud är hos dig.

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan