Kategori: Februari 2006

Gå därför ut!

Ungdomsgrupper växer och människor i vår närhet behöver Gud. Till Liv bad Fredrik Hector att samtala med Anders Sjöstedt och Mikael Hector om hur vi kan öppna våra föreningar/församlingar för nya människor. Båda två har börjat nya tjänster i Lund, Anders på EFS och Mikael på Filippi, ELM.

Själavård

Till Liv har fått ett långt brev från signaturen ”värmländska”, som känner sig illa behandlad på flera sätt och oroar sig för framtiden. Vi kan – kära Vän – inte ta in hela ditt brev i tidningen, men jag vill påminna dig om att Herren är nära var och en… Läs hela artikeln »

Förmaningens roll i församlingen

Bröder, ni har lärt av oss hur ni skall vandra för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er, i Herren Jesus, att låta ert liv ännu mer överflöda i detta (1 Tess. 4:1). Bibeln har flera ord för vad vi brukar… Läs hela artikeln »

Jag är Herren din Gud…

Det första budet: Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig Så är det när jag börjar en ny dag. När jag stiger upp, klär på mig, äter min frukost och går till mina saker. Herren är min Gud. Det är till honom jag skall hålla mig –… Läs hela artikeln »

Kallelse, utrustning och tjänst – till mission

Vi lyssnar på ett samtal mellan två missionärer och en missionärspraktikant som handlar om den viktiga förberedelsen till att vara missionär. Om att utrustas, få verktyg för verkligheten, vara förberedd på kulturkrock och lära av historien.

Kristus gör oss fria  – livet i frälsningen (I)

Rom. 1–8 handlar om synden – livet under lagen (1:18–3:20) rättfärdiggörelsen – nåden i Kristus, vad han gjort för mig (3:21–5:21) helgelsen – livet under nåden, vad Kristus gör i mig, om livet som kristen (6:1–8:39). Rom. 6–8 handlar om förutsättningen för en kristens liv (Rom. 6:1–7:6) kampen i den… Läs hela artikeln »

Kärleken ibland oss

Om vi vandrar i ljuset – har vi gemenskap med varandra. Om vi har kärlek till varandra – ska alla förstå att vi är Jesu lärjungar. Om Guds kärlek och frid får råda i oss – bevaras Andens enhet.

Gud samlar sina barn – till Gudstjänst

”Gudstjänsten är en gudomlig gåva, vilken vi är inbjudna att ta emot – att andas in Guds liv för att sedan kunna andas ut väldoft i vardagen.” Jesus deltog i synagogans gudstjänst. Där förekom morgon-, middags- och aftonbön. Man läste eller bad Psaltaren, någon form av syndabekännelse förekom, textläsning och utläggning… Läs hela artikeln »

Lev i ljuset!

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om… Läs hela artikeln »