Att pröva sig själv – och så fira nattvard

Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka ut bägaren (1 Kor. 11:28).

Apostel varnar för att ta emot nattvarden på ett ovärdigt sätt, och vi anar att det ligger något djupt i orden eftersom han förklarar att det innebär att man syndar mot Herrens kropp och blod. Ungefär som att korsfästa Kristus på nytt eller att synda på nåden. I sammanhanget får vi veta hur det kunde gå till i församlingen i Korint. Det förekom stridigheter inom den! Gemenskapsmåltiden fungerade inte. Somliga frossade och berusade sig, andra var hungriga. Man åt och drack utan att urskilja kroppen. Kroppen är här Kristi kropp, det är församlingen. Som man bar sig åt kunde ingen gemenskapsmåltid firas. Kristi kropp slets itu av kiv och avund, av förakt för andra, av självbelåtenhet och högfärd. Där den allra heligaste gemenskapen och den innerligaste kärleken skulle finnas växte hat och misstänksamhet. Nedlåtande omdömen om andra. Det var nästan ingenting kvar av ödmjukhet och självprövning!

Uppmaningen att pröva sig själv är därför ett slags väckelserop till de kristna! Se till hur du har det! Hur ser du på dina bröder och systrar i tron? Älskar du dem såsom Gud i Kristus älskar dem? Har du dem kära eller vill du helst inte träffa vissa människor?

Här finns ett annat ord att påminna om: Är du på väg till altaret och drar dig till minnes att någon har något emot dig, gå bort då och förlik dig med din broder/syster (Matt. 5:23f). Tänk att nattvarden är något så vardagsnära och konkret att du måste reda upp ett och annat.

Det ovärdiga består då inte i någon känsla. ”Hur skulle jag kunna gå till nattvarden? Jag känner mig inte värdig! Se hur jag lever. Jag är en ovärdig syndare.” Ja, det är rätt. Ingen människa är värdig att komma Gud nära. Vi är ovärdiga i vår skuld inför Gud. Synd, synd, tankar, ord, gärningar, ingenting är rent! Men du är välkommen till honom som gör den ogudaktige rättfärdig! Värdig att komma till Herrens bord är den som insett sin ovärdighet. Martin Luther skriver: ”Värdig och väl beredd är den som sätter tro till de orden: För er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.”

I 2 Kor. 13:5 läser vi: Pröva er själva om ni är i tron. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet! Detta betyder inte att bara den som känner stark trosvisshet får gå till Herrens bord. Har du en längtan efter att våga tro, ber du att han ska hjälpa dig att tro, då är nattvarden en rätt hjälp och själavård.

En av kyrkofäderna har skrivit: ”Vi kallar denna mat för nattvarden, som ingen får ta del av, om han eller hon inte tror att det som vi lär är sant och har blivit renad genom den tvagning som är syndernas förlåtelse och pånyttfödelse och lever som Kristus har befallt.” (Justinus apologi, år 150.)

Alve Svensson

Präst och föreståndare, Åhus Missionsgård

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan