Guds nåd verkar

Generalsekreteraren i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC), ato Endale Augichew, förmedlar här några intryck från kyrkans arbete.

 

Det är ett tecken på att Guds nåd är i funktion när människor kommer till gudstjänst i stort antal och att medlemsantalet på sina håll är i ständigt stigande. Det finns fortfarande en hunger efter Guds ord. Till och med bland ”de rika och mäktiga” finns det ett sökande efter meningen med livet; att få svar på de grundläggande frågorna. Lyckligtvis har kyrkan Ordet – levan­de och verksamt (Hebr. 4:12). De goda nyheterna måste proklameras!

 

Kristus i centrum

Vi har ett annat gott arv här i kyrkan och det är den kristocent­riska betoningen. Lagen predikas och driver oss till Kristus. Detta arv ger en klar inriktning både för vårt personliga liv och vår tjänst i samhälle och kyrka. Det är Guds goda vilja att frälsa (1 Kor. 1:21). När evangeliet predikas klart, då verkar ordet det som Gud önskar och uppfyller Guds syfte (Jes. 55:11).

 

Strukturella förändringar

Det finns många utmaningar. Kyrkan befinner sig i en fas av förändringar på flera plan. Ändå har vi Herrens löften: Frukta inte, ty jag är med dig; Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nödens tid (Jes. 41:10; Ps. 46:1). Gud har alltid varit trofast och framtiden är lika ljus som hans löften.

 

Utbilda och utrusta

Vi har planer på att ge fortbildning till pastorer och evangelister, så att de kan återvända till sina respektive församlingar laddade med ny kunskap och fyllda med iver att tjäna. Får Gud verka bland våra medarbetare kommer de att bli oumbärliga resurser i uppdraget att nå andra med evangeliet. Det sker föga om inte människor i första hand förändras. Därför är det av största vikt att utrusta och motivera våra präster för ledarskap och pastoral vård.

Våra kassörer behöver utbildas så att de får kunskap i dubbel bokföring, vilket är ett krav från myndigheterna och enligt vår kyrkas principer. De behöver också träffas för att dela sina erfarenheter och lära av varandra.

 

Administration med ansvar och öppenhet

Huvudkontoret vill göra sitt bästa när det gäller att strukturera och koordinera de administrativa uppgifterna, samt att besöka synoder och församlingar.

Detta år har vi gjort upp budget för de olika synoderna med planer för ansvar och öppenhet. Kyrkans resurser måste användas för sitt verkliga ändamål: att sprida Guds ord.

 

Förtröstan och tillförsikt

Kyrkan är Kristi kropp (Ef. 1:23). Den tillhör honom och han har omsorg om henne. Vi är delar av denna kropp och behöver varandra. Vi har våra problem och det är förmodligen likadant hos er. Låt oss inte förlora modet! Vi förtröstar på Gud som är allsmäktig; han som är Jesu Kristi Fader är också vår Far. Han har kontroll och kommer att fullfölja sitt syfte också i vår tid. I förtröstan till Herren möter vi framtiden med tillförsikt, vad som än händer. Vår Gud är trofast, låt oss lita på honom.

ato Endale Augichew

Översättning: Hanna-Karin Stark-Hechamo

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan