Från demoniska mardrömmar till Guds frid

”Jag var hemma tillsammans med min hustru och mina fem barn, och vi lyssnade, alla, på dem. En av grannarna lyssnade också. De berättade om Jesus och Gud och att man kan be. Vi började be och märkte att vi fick en ny frid. Det var en stor förändring i livet. Förut hade jag ofta mardrömmar och sov väldigt dåligt på nätterna. Min familj tillhör en släkt som håller på med trolldom. Och även om vi följde regler till punkt och pricka så var vi ändå omgivna av olyckor och död. Vi hade ingen frid. Men nu sover jag gott! Vi har frid!”

Den 20 oktober döptes sjuttiotvå nya kristna i Woitu i södra Etiopien. Hailu Girra var en av dem och det är han som berättar för oss om hur han kom till tro. Hailu tillhör den grupp inom ts’amakkofolket som brukar kallas för ello. De bor i Bura, som är vår grannby. Folket i Bura är experter på trolldom och en stark demon är verksam ibland dem. När demonen besätter en människa talar den Burana, ett främmande språk som man måste översätta. När demonen lämnar sitt språkrör kan han eller hon inte längre tala Burana. Det sägs att bland ello är hela befolkningen påverkad av denna starka demon.

För ett halvår sedan började väckelsen i Bura och nu har alltså sjuttiotvå nya kristna blivit döpta. Bland dem finns sex ungdomar från Bura som hade kommit till gudstjänsten eftersom de bestämt sig för att de också ville vara kristna. När de förstod att det är genom dopet man blir kristen ville de få ta emot det och ställde sig i ledet tillsammans med de andra nykristna. När man senare i gudstjänsten frågade om det fanns några nya kristna räckte de sex upp handen. Inte förrän då upptäckte man att man döpt sex personer som just valt att bekänna sig som kristna! Det säger lite om ivern hos de nya kristna i Bura! Sjuttiotvå nydöpta. En gång sände Jesus ut just sjuttiotvå lärjungar på evangelisationsturné. De kom tillbaka helt uppfyllda av vad som hänt och berättade för Jesus om hur till och med demonerna lydde dem. Jesu respons är tvådelad. Å ena sidan bekräftar han bilden av att Satan besegrats. Å andra sidan säger han till sina lärjungar: ”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.” Detta är viktigt att påminna sig om! Vi tackar Gud för att sjuttiotvå nya namn skrivits i himlen! Och vi ber om att många, många nya namn ska skrivas i Livets bok de kommande åren!

Fredrik Hector, missionär, Etiopien

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan