Kategori: Mars 2007

En missionär ser tillbaka och framåt

Hanna-Karin och Workneh sändes till Etiopien som ELMs missionärer 1997. Nu blir Workneh pensionär och slutar därför sin tjänst. Här ger han oss en inblick i sitt arbete.

Guds nåd verkar

Generalsekreteraren i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC), ato Endale Augichew, förmedlar här några intryck från kyrkans arbete.

Saliga – är de saktmodiga

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: Saliga de saktmodiga, de skall besitta jorden.

Den levande tron – domen och räddningen

Här följer den tredje artikeln om Den levande tron utifrån Gamla testamentets första bok. Redan i det sjätte kapitlet i Bibeln läser vi att ondskan var så stor att Gud lät sin dom komma över människorna. Det blev en hård dom – men de som hade funnit nåd inför Herrens ögon blev räddade.

Arvsynd. Vad är det?

Människa, känn dig själv! Den gamla grekiska uppmaningen är svår att följa. Män­niskan är en gåta för sig själv. Hennes inre är något outrannsakligt. Genom ett kristet liv får vi allt mera lära känna Gud – men också oss själva. Insikt om synden i det egna hjärtat är nödvändig för… Läs hela artikeln »

Lag och evangelium

Martin Luther var noga med att skilja på lag och evangelium. Ordet som både avslöjar och upprättar, med den oöverkomliga lagen och både evangeliet där Gud benådar den dödsdömde.

Jesus sade: När ni fastar

Att fasta före påsk eller fasta inför svåra beslut – är det besvärliga påbud vi inte klarar av?
Eller menar vi att sådant inte är aktuellt i vår tid? Vad säger Bibeln och Jesus om det?

Det ordnar sig – eller?

För någon tid sedan hörde jag en ung kvinna tala om vad hon kommit fram till i en undersökning i samband med sin doktorsavhandling. Den handlade om hur svenska ungdomar lever i dag. De flesta har ingen religion som styr deras sätt att leva eller tänka.  Många har mycket pengar… Läs hela artikeln »

Festlig återinvigning av Roseniuskyrkan

Den fjärde februari var det äntligen dags. Med pompa och ståt skulle Roseniuskyrkans nyrenoverade kyrksal åter öppna sina portar till gudstjänst. Följ med och se vad som hände denna gråmulna söndagsförmiddag i Stockholm!

En syndare hos Jesus

En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska (ur Luk.7:36–8:3). Kvinnan som sökte upp Jesus i fariseen Simons hus hade verkligen ”en kämpande tro” – orden är rubrik för söndagens texter. Det står inte att hon bad en enda… Läs hela artikeln »