Etikett: Mission i Etiopien

”Den ringa begynnelsens dag” – pionjärarbete i Addis Abeba 1921

I en svunnen tid, för nästan precis 100 år sedan, startade ELMs1 missionsarbete i centrala Etiopien. ELMs tidigare missionär Bengt Hjort låter oss stifta bekantskap med de viktigaste karaktärerna, med fokus på arbetet i Addis Abeba.

Från demoniska mardrömmar till Guds frid

”Jag var hemma tillsammans med min hustru och mina fem barn, och vi lyssnade, alla, på dem. En av grannarna lyssnade också. De berättade om Jesus och Gud och att man kan be. Vi började be och märkte att vi fick en ny frid. Det var en stor förändring i… Läs hela artikeln »

Högtidsdag i Qersa

En mångårig vision har gått i uppfyllelse. Vi som var närvarande vid det tillfälle när önskningarna om en kyrka åter framfördes, vet att flera församlingsmedlemmar grät den gången. Nu har gråten förbytts i glädje och tacksamhet till Gud.

Guds nåd verkar

Generalsekreteraren i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC), ato Endale Augichew, förmedlar här några intryck från kyrkans arbete.

Ödmjukhet och förtröstan,  bön och enhet

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka har fått en ny president: qes Dawit Tufa. Han ber om att Gud utrustar och ger kraft, och att Guds Ande verkar enhet och samarbetsvilja.

Situationen inom EELC

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka, EELC, uppvisar för närvarande en ganska splittrad bild. Det finns sådant som är mycket glädjande och uppmuntrande, men också sådant som är starkt bekymmersamt och som ger oro inför framtiden. Det som är verk­­ligt glädjande och uppmunt­rande är att det på flera platser förekommer lokala initiativ som… Läs hela artikeln »

Kebbebush – en kvinna kallad av Gud

Framför Hanna-Karin sitter en reslig och stilig etiopiska. Hon har inte långt till skrattet och det är med glädje hon besvarar frågorna, där hon sitter i fåtöljen i vardagsrummet i Addis Abeba.

I Asella blir Ordet levande

I Asella i Etiopien arbetar Olof Göransson sedan hösten 2004 vid kyrkans teologiska seminarium. I ett samtal berättar studenterna om utbildningen, bekännelsen – och om sin framtidstro trots bristande ekonomiska resurser.