Högtidsdag i Qersa

En mångårig vision har gått i uppfyllelse. Vi som var närvarande vid det tillfälle när önskningarna om en kyrka åter framfördes, vet att flera församlingsmedlemmar grät den gången. Nu har gråten förbytts i glädje och tacksamhet till Gud.

Qersa är en stad som ligger 24 mil söder om Addis Abeba. Invånarantalet är ca 20 000. ELMs missionsstation ligger tre km utanför staden och är av många missionsvänner känd som den plats där bl.a. Edith Hansen utförde en mångårig missionstjänst. På 2 800 meter över havet ligger stationen med det imponerande Tjickiberget alldeles intill. Ett stycke vildmark, av ganska ovanligt slag, möter oss vid promenaden ner mot floden.

 

Invigning med bön, sång och predikan

Invignings­cere­monin börjar utanför kyrkporten, allt enligt den lutherska kyrkans ritual. Den leds av qes Bahta Bitzuamlak; två andra präster är också närvarande. Det är bibelläsning och bön om Herrens välsignelse över den nya kyrkan. Folket tågar sedan in under orgelmusik, och stående sjunger de två hundra närvarande en härlig, fulltonig tacksägelsesång.

Qes Mekonnen predikar över 1 Kor. 3:9–11: Ty någon annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, Jesus Kristus. Predikan är både uppbygglig och förmanande. Qes Mekonnen är så ivrig att han stundtals nästan ligger över predikstolen …

Iförda fina kördräkter framför Qersas ungdomskör några sånger. En av körmedlemmarna är Kebbede. Han är en 15-årig pojke, som blivit utslängd från sitt hem, därför att han vill tillhöra vår kyrka. Föräldrarna är ortodoxt kristna.

Kören från Asella kommer oanmäld och sjunger och spelar med stor glädje. Bo och Ing-Britt Sjödahl sjunger en sång på svenska och framför hälsningar från Sverige.

Tal med tack och tillbakablick

Iförd etiopisk klädedräkt, som han fått dagen till ära, framför Sture Bengtsson tack – först och främst till Herren Gud. Han tackar också alla gåvogivare, byggnadskommittéer, arbetarna och inte minst församlingens kvinnor. Byggnaden har kostat 88 667 birr (ca 71 000 SEK). Under stor dramatik får vi också höra om när den stora takbjälken, den som går mellan de två gavlarna, sattes upp. Herren hjälper!

En historisk tillbakablick framförs av kyrkans president, qes Dawit. Han framför tack till alla dem som tidigare arbetat i Qersa och på andra platser inom den Lutherska kyrkan. ”Ni är inte glömda”, säger han. Ett dokument uppläses på engelska och överlämnas till Sture och mig.

En av de lokala ledare som deltar, ato Gemecho, är muslim. Han tackar för vårt engagemang här på stationen och säger att kliniken är till stor välsignelse för omgivningen.

 

Dagen efter invigningen gick jag ner till kyrkan. Tjugo ungdomar var då där och de sjöng och lovprisade Jesus. Dagen därpå kom 32 personer till vårt hus för bibelstudium!

Det är vår bön till Gud att många i församlingen, som ofta har upplevts tynande, ska bli uppmuntrade till att komma och lyssna till Ordet om Jesus, vårt enda hopp.

Elsie Bengtsson

Ingelsträde

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan