Guds råd och Guds nåd

Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. ur 1 sam. 2:1–10.

denna Hannas bön är en lovsång till Guds ära. Efter många prövningar hade Hanna fått se att Herren aldrig övergivit henne. Gud hade gjort henne ödmjuk och nu kunde hon med tacksamhet ta emot den stora gåvan han ville ge – en son. På liknande sätt behöver Herren göra oss ödmjuka så att vi i tacksamhet tar emot den gåva han vill ge – frälsningen genom sin Son.
Allt Gud gör med oss sker för att vi ska bli frälsta. När Herren dödar är det för att ge liv. Han vill ingen syndares eviga död, utan att var och en vänder om och får leva. När Herren för ner i dödsrikets fasor är det för att han vill göra himmelens härlighet dyrbar för oss. Så handlade Gud med Jona: Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. När Herren gör fattig är det för att vi ska kunna ta emot himmelsk rikedom. Jesus säger: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. När Herren ödmjukar är det för att göra oss beroende av hans stora nåd. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.
Guds handlande med dig är omöjligt för dig att förstå så länge du strävar efter andligt liv i egen kraft. Gud måste få klä av dig din egen andliga kraft och göra dig tom på allt eget, för att du ska kunna ta emot allt av nåd. Guds goda handlande med dig började redan när du döptes. Då kläddes du av din syndiga natur (Kol. 2:11) för att iklädas Kristi rättfärdighet genom Guds nåd (Tit. 3:7). Så frälser Gud. Den gamla människan dödas och en ny människa kommer till liv i Kristus. När Gud låter prövningar komma är det för att trons nya människa ska växa till. Du får ta emot frälsningen helt av nåd och säga: Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.
Har du tänkt på hur inledningsorden pekar på hur Gud handlade med sin egen Son. För din skull har Jesus gått genom död till liv, ner i dödsriket och upp därifrån. För din skull blev han fattig för att du genom hans fattigdom skulle bli rik. Jesus ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Gud har utgivit sin Son för att frälsa dig, helt av nåd. Jesus har gått fördömelsens väg i ditt ställe för att frälsa dig – från död till liv, från förtappelse till härlighet, från synden i ditt eget liv till rättfärdighet i honom.
Bön: Käre himmelske Far, tack för att du vill att alla människor ska bli frälsta. Gör med mig vad du ser är bäst för mig. Gör mig mottaglig för din väldiga nåd, genom Jesus Kristus, din Son, min Herre. Amen.

David Appell, präst och ELMs predikant, Ersmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan