Guds rike är nära

Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

MARK. 1:14–15

I INLEDNINGEN TILL MARKUSEVANGELIET återfinns världens kortaste predikan, och en av de bästa! Naturligtvis är det Jesus själv som håller den. Hans ord riktar sig till människor i alla tider – både till dem som lyssnade då och till oss som i dag möter dem i vår bibelläsning eller i kyrkan: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!

Med cirka femton ord, både på grekiska och i våra svenska översättningar, sammanfattar Jesus det kristna evangeliet i fyra punkter. I den föregående versen finns ytterligare tre viktiga sanningar: Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.

MARKUS BÖRJAR med tre konstateranden, som alla knyter an till profetior som Jesaja formulerat mer än 700 år tidigare:

  • Johannes döparen var den utlovade budbäraren som skulle bereda vägen för Herren.1
  • Herodes försökte tysta budbäraren men då framträdde Herren själv – Jesus Kristus, Guds son. Enligt löftet i Jesaja 9:1 skulle befriaren komma till ”hednafolkens område”, Galileen (på hebreiska heter ”område” galíl).
  • Genom Johannes och Jesu förkunnelse uppfylls orden om det glada budskapet: Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: ”Din Gud är konung!”2

När Jesus började predika uppfylldes en rad löften från Gamla testamentet. Han förkunnade ett glädjebudskap, och inte vilket budskap som helst. Han proklamerade Guds evangelium. Inte ens Jesus hade ett eget evangelium, något att tänka på för präster och predikanter i dag!

JESUS GLÄDJEBUDSKAP har fyra viktiga element: Tiden är fullbordad; detta visar att Gud, som är skapelsens Herre, också är historiens Herre. Hur vi människor än agerar är det Gud som styr och leder utvecklingen. Jesus, vår Frälsare, föddes och inledde sin gärning när tiden, enligt Guds plan, var inne eller fullbordad.3

Guds rike är nära; här används ett grekiskt uttryck som också skulle kunna översättas: ”Guds kungarike har kommit nära.” Det handlar inte om att vi söker upp Gud, utan om att Gud har kommit till oss med sitt rike. Vi älskar, därför att han först har älskat oss, står det i Första Johannesbrevet.

Omvänd er; Guds rike har kommit till oss i Jesus, och i bönen Fader vår ber vi att det ska fortsätta att komma till oss. Men vad ska vi då göra? Vi behöver vända om. Samma sak gäller för alla människor – jude eller grek såväl som svensk, farisé eller svensk skattmas: Vi måste bryta med vår gamla livsstil, vare sig vi lever i grov synd eller försöker leva ett gott och rättfärdigt liv i vår egen kraft …

Tro evangelium; Jesus är enda vägen till Gud, bara i hans namn kan vi bli frälsta.4

Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium.

Detta var Jesu budskap då. Det är också hans uppmaning till oss i dag!

Rune Imberg, präst, Horred

  1. Jes. 40:3, Mark. 1:2 f
  2. Jes. 52:7
  3. Gal. 4:4, Joh. 7:6
  4. Joh. 14:6, Apg. 4:12
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan