Kategori: Mars 2008

Hot, upplopp och förhör på grund av Jesu uppståndelse

Paulus återkomst till Jerusalem håller på att bli hans död, men de romerska myndigheterna kommer till hans hjälp och Paulus får möjlighet att vittna inför sitt eget folk och dess ledare, inför landshövdingar och kungligheter – och Guds löfte (9:15) får sin uppfyllelse. Fem gånger lyssnar vi till Paulus försvar för evan­geliet och för sitt uppdrag.

Hem från krigets Kenya

På grund av de oroligheter som blossat upp i Kenya efter valet i slutet av december 2007 är ELMs tre missionärer Kerstin Nilsson, Lina Jämstorp och Sofia Nilsson i Sverige. Kerstin hade tidigare bestämt sig för att fira jul här och lämnade Kenya den 20 december, medan Lina och Sofia kom hem den 29 januari.

Tack, Gud, för bibelskolan!

Församlingen och missionärerna i Chiclayo i Peru har nyligen genomfört en tvåveckors bibelskola. Mycket arbete låg bakom projektet – och mycket tacksamma deltagare och lärare utvärderar efteråt.

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet

Jesus oerhörda anspråk Vad är det Jesus vill säga till oss när han beskriver sig som ”uppståndelsen och livet”? Låt oss gå lite djupare in i texten. • Jesus förutsätter det ondas existens Ordet ”uppstån­delse” (från de döda) förutsätter att någon har dött – och sedan övergått till liv! På… Läs hela artikeln »

Vi ber till Far

Tillkomme ditt rike. Matt. 6:10

Jesus Messias, Konungen

Psaltaren 2 handlar om människors uppror både mot Herren och hans Messias – men också mot Guds folk. Men makten finns hos Herren, och den slutgiltiga segern vanns av Kristus på påskdagens morgon.

Johann Arndt

”Vad innebär det att vara i Kristus? Att vi inte blott tror på honom utan lever i honom. – Se nu på den kärleksrike, ödmjuke, lydige, tålige Kristus och lär av honom, det är: lev i honom. Akta först på varför han levat så som han gjort. Han har gjort det för att vara en spegel och regel för ditt liv. Han är den rätta levnadsregeln.” Orden är Johann Arndts – den tyske prästen och författaren som starkt påverkat även den svenska kristenheten. Och han är högst aktuell även i dag.

Guds råd och Guds nåd

Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. ur 1 sam. 2:1–10. denna Hannas bön är en lovsång till Guds ära. Efter många prövningar hade Hanna fått se att Herren aldrig övergivit henne…. Läs hela artikeln »

Bokslut.

Vi möts vid denna tid av årsrapporter från företag och offentlig förvaltning. Många av redovisningarna handlar om pengar och ekonomiska transaktioner av olika slag. Budget som man arbetat med och gjort avstämningar mot har i bästa fall uppfyllts, och förväntningar har infriats i en del fall. Men något som vi… Läs hela artikeln »

Passion för mission

Möt John Johansson – han är 88 år gammal och har hela sitt liv haft sin andliga hemvist i ELM-BV. Han brinner för missionens viktiga sak. De senaste 20 åren har en hobby han länge haft knutits till ELMs missionsarbete. Alltsedan barndomen har nämligen frimärkssamling varit ett stort intresse för John.