Möte med Jesus

… men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. Ur Lukas 9:28–36.

Evangelietexten på Kristi förklarings dag berättar om Jesus och tre av hans lärjungar på förklaringsberget. I vårt land firas den dagen på sjunde trefaldighetssöndagen, enligt gammal tradition som troligen kommit från den armeniska kyrkan.
De tre lärjungarna som Jesus tog med sig upp på berget var Petrus, Johannes och Jakob. Där på berget bad Jesus, och medan han bad förvandlades hans ansikte och lyste som solen och hans kläder blev skinande vita.
Två personer – Mose och Elia – sågs plötsligt samtala med Jesus. De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem.
Mose var på ett särskilt sätt Guds talesman för Israels folk. Ingen kom så nära den Helige som Mose på Sinai berg. Varje gång Gud talat till honom strålade hans ansikte av Guds härlighet, så att han måste skyla det när han mötte folket. Mose bekräftar med sin närvaro att lagen är uppfylld i Kristus, och Elia står där som representant för profeterna.
Det är ett märkligt möte de tre lärjungarna får vara med om. De sov tungt, men när de vaknade såg de Jesu härlighet. Petrus skriver att vi var ögonvitten till Jesu majestät.1 Den bekännelse som Petrus avlagt några dagar tidigare blev kraftigt bekräftad på berget när rösten från himlen ljöd: Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!2
Jesu härlighet lyste liksom igenom allt vad Jesus gjorde och talade. De som följde Jesus märkte det. Hans ord hade en särskild makt och myndighet. Och kraftgärningarna som Jesus gjorde uppenbarade hans härlighet. De som inte ville tro på honom bortförklarade allt med påståendet att han var besatt av en ond ande. Men Petrus bekänner: Du är Messias, den levande Gudens Son,3 och Johannes skriver: … vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern …4
Men Jesu härlighet var oftast dold här på jorden – allra djupast på korset när han bar hela världens synd. Han var då lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet …5 Allt blev dock förändrat genom hans uppståndelse. Paulus, som föraktat och hatat Jesu lärjungar, bekänner om Jesus att han blev med kraft bevisad vara Guds Son genom uppståndelsen från de döda.6 I samma glans och härlighet ska Jesus visa sig när han kommer tillbaka. Då ska alla, även den som i tiden föraktat honom, se honom sådan han är.
Efter den förunderliga upplevelsen på berget, och trots önskan att få stanna kvar där och bygga hyddor, fick lärjungarna lämna förklaringsberget. Det blev vardag igen, men Jesus följde med dem. Så är det också för Jesu lärjungar i dag. Och för den som i tron sett Jesus, och längtar efter att han en dag ska komma tillbaka och hämta hem oss, blir det en underbar ingång i härlighetens rike. Då får vi se att det är som Johannes beskriver det: Hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft!7

Bön: Herre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Amen.

Arthur Einarsson, ELM-predikant, Åhus

1. 2 Petr. 1:16  2. Luk. 9:35  3. Matt. 16:16  4. Joh. 1:14  5. Jes. 53:3  6. Rom. 1:4  7. Upp. 1:16

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan