Möte med Jesus

Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige anordnar varje sommar tältveckor på åtskilliga platser i Skåne och i angränsande landskap. I början av augusti slogs mötestältet upp i Örkelljunga och samlade talrika besökare under temat ”Möte med Jesus”.

Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige anordnar varje sommar tältveckor på åtskilliga platser i Skåne och i angränsande landskap. I början av augusti slogs mötestältet upp i Örkelljunga och samlade talrika besökare under temat ”Möte med Jesus”.

Han är här, han är här, han vill möta dej och mej. Han är här. Nu inför din tron vi står. Herre, du vår hyllning får. Herre, du som allt förmår. Du är här.

Tala Gud, tala Gud! Jag vill möta dej just nu.Tala Gud! Herre, du min längtan ser. Jag mitt liv åt dej nu ger. Du som hör förrän vi ber. Du är här.

Tältsången sjöngs med iver och längtan. Och Herren talade till oss. Vi fick följa med när olika personer i Bibeln mötte Jesus, och på så sätt fick också vi möta honom.

Jesus vill prägla vårt vardagsliv. Vi behöver förnyas och ställas inför den Helige Guden. Det är lätt att vi blir statiska, så att vi varken tar emot uppmuntran eller korrigeringar av Guds ord. Vi behöver möta Gud och bli avklädda. Paulus fick ett dramatiskt möte med Jesus. Hur mådde han, när han satt blind i tre dagar, han som hade varit hjärnan bakom förföljelsen och dödandet av många kristna? Petrus uttrycker förfäran vid mötet med Frälsaren: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” Det kan hugga till i hjärtat, när Den Helige Ande gör Ordet levande (Apg. 2:37). Gud är fruktansvärd på samma gång som han är kärleksfull. Han vill förändra våra liv så att vi kommer närmare honom. Guds eld vill tända oss, inte skada oss. Är vi beredda att låta oss förändras?

Innan Herrens dag kommer ska det bli svårt på jorden. Det kommer att bli mörkare och mörkare men också ljusare och ljusare. Samtidigt som ondskan växer, går missionen framåt. Vi uppmanades att hålla fast vid Ordet; att dela det mer med varandra i gemenskap och bön. Det kommer att bli tuffa tider! Men Jesus säger detsamma till oss i dag som han många gånger lugnade lärjungarna med: ”Var inte rädda!” Jesus är nära oss. Han vill ge oss glädje och förväntan inför den dag då vi får komma hem till himlen. Vi ska bli lika Jesus och förvandlas till hela människor. Men fortfarande lever vi i vår trolovningstid. Vi väntar på dagen när vi ska förenas med Gud fullt ut.

Jag frågar Petter Kollberg, en av talarna, varför han tackat ja till att komma till tältet i Örkelljunga, och får svaret: ”Här finns en förväntan och det är roligt att predika i Örkelljunga, där jag är uppväxt.” På frågan om tältmöten är berättigade, när vi ändå når så få icke kristna, svarar Petter att även kristna bör samlas och få en fördjupad undervisning i Guds ord. I tältet är det också lite friare former och den sociala biten är inte att förakta. Samtidigt lovordar Petter de försök som görs att nå människor, som annars inte kommer, genom att ge tältveckan andra former. När jag ber Petter ge något ur sina predikningar vidare till Till Livs läsare sammanfattar han så här: ”Gud vill frälsa sitt folk och göra sig själv känd bland oss. Gud fäster stor vikt vid vårt vardagsliv och vill att också vi ska göra det.”

Arne Engström och Hans Weichbrodt fångar jag en stund på kafferasten på söndagen. Vi sitter i missionshuset, dit avslutningen flyttats p.g.a. regn. Under lördagskvällens samling fick bara 260 av de 300 besökarna plats innanför tältväggarna. På söndagen var vi 400–500 personer. De båda talarnas erfarenhet av KUS:s tältmöten är något olika. Arne har varit på tältmöten sen barnsben och själv predikat i över 20 år. För Hans del är det första gången han predikar på en tältvecka i KUS:s regi. Hans intryck är att det varit jätteroligt. Det finns verkligen en längtan hos människor.

Vi resonerar om formerna, förkunnelsen och situationen i MBV. Arne menar att bibelundervisningen är grunden men uttrycker oro för att bibeltroheten kan stagnera i former och ordalydelser. Och Hans håller med. Vi behöver en beröring från Gud. Och det är verkligen mycket på gång. Många längtar t.ex. efter mer undervisning om Den Helige Ande. Hans vill gärna skicka med en hälsning till MBV och KUS: Bevara det goda ni har! Och ge plats åt mer förbön på mötena! Vi behöver på ett konkret sätt beröras av Gud.

När jag frågar vad Jesus betyder för de båda talarna svarar de i princip detsamma men med olika ord. ”Allt”, säger Hans, ”Gud är en sann Far.” Och Arne är trygg med att han aldrig blir lämnad ifred av Jesus. Jesus släpper honom inte; han är Frälsaren.

I din närhet, i din närhet, där vill vi va’.

Karin Johansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan