En missionsstation vid havet, mellan tallarna

En av ELMs fem missionsgårdar ligger i Åhus i Skåne. Vi får nu göra ett besök på gården och ta del av både historia och visioner. Kanske kan det locka fler till ett besök ’på riktigt’ …

Den första juni i år firade Åhus Missionsgård tjugoårsjubileum. Dagen sam­lade gamla och unga som ville delta i förmiddagens gudstjänst och på eftermiddagen få glimtar om det som varit och nu pågår på missionsgården.

Åhus Missionsgård i går
Arthur Einarsson berättade om starten. Det fanns hos en grupp människor, under början av 1980-talet, en längtan om att en missionsgård som Strandhem i Örkelljunga skulle byggas i östra Skåne eller Blekinge, som en samlingsplats för familjer, ungdomar och barn. Olika förslag på platser diskuterades. Den fastighet som i dag är Breanäs Missionsgård blev till salu och köptes av den förening som i dag äger denna gård. Trots detta önskade många arbeta vidare för en missionsgård i organisationernas regi. 1981 sammanträffade en arbetsgrupp med representanter från Kristianstads kommun och diskuterade olika förslag. Området vid Glansabovägen i södra Åhus var ett av dessa.
Mellan tallarna, nära till havet, fann man en bra mark som man 1986 – efter många turer med Kristianstad kommun – blev delägare till1 och det tillsattes en byggnadskommitté. Arthur nämnde på jubileumsdagen särskilt två män ur denna kommitté: Åke Nilsson och Allan Roos. Eva Andersson anlitades som arkitekt och Birger Svensson som ansvarig för konstruktionen av husen.
Den 5 juni 1988 kom åttahundra personer till invigningsfesten för Åhus Missionsgård. Då samlades nästan 80 000 kronor in i kollekten. Och gåvor och frivilligt arbete är det som gjort byggnationen av missionsgården möjlig – och naturligtvis bön och förtröstan på Jesus.
Från början tänkte man koncentrera verksamheten till sommarhalvåret och endast då ha anställd personal. Under första sommaren var Bodil Persson husmor. Konfirmationsläger och andra läger för familjer, barn och ungdomar samt bibeldagar för äldre prioriterades alltså först. Men mycket snart utökades verksamheten och Arthur och Ingrid Einarsson anställdes som föreståndare/vaktmästare respektive husmor. De arbetade sedan på missionsgården i ca tio år.
Öppen kristen förskola, mer lägerverksamhet – både egen och med grupper utifrån – konferenser, uthyrning av rum samt julfirande kom att bli en del av verksamheten. Åhus Missionsgård har fått bära god frukt i många år och på många olika sätt.

Åhus Missionsgård i dag
I dag är missionsgården på alla sätt en gård som sjuder av aktivitet. Föreståndare och verksamhetsansvarig är nu Per-Anders Einarsson, och i våras valdes Niclas Jämstorp till ordförande i gårdens styrelse.
Första prioritet i verksamheten har konfirmationsläger, med fyra veckor i början av sommaren, återträffsvecka och ett antal förträffs- och återträffshelger. Sommaren är den tid som samlar flest människor till gården. Förutom konfirmationsläger är det kristen semestervecka, barnläger, Plus-läger, missionsgårdens dag – och många utnyttjar gårdens camping. Resten av året fylls upp av barnlägerdagar, ungdomsläger, bibel- och gästveckor, bibeldagar, handarbetsdagar, adventsfirande, julbord, festkvällar samt predikan en gång i månaden. Dessutom ordnas det auktioner och arbetsdagar.
Gården är fortfarande, precis som tanken var för tjugo år sedan, en plats där människor i alla åldrar får ha gemenskap med varandra och med Jesus.
Åhus Missionsgård i morgon
Trots mycket aktivitet på Åhus Missionsgård är det många dagar under året som gården står tom, framför allt vanliga veckodagar. I höstas samlades några för att visionera kring hur man skulle kunna utnyttja missionsgården ännu mer. Enligt Per-Anders finns det en del idéer att arbeta vidare med – det är viktigt att tänka vidare och inte bara vara nöjd med den verksamhet som finns i dag. Vi vill ju alla att den fina gården ska utnyttjas, att den får bli ett stopp i livet, en naturlig samlingspunkt kring Jesus och en plats för fler människor att få möta honom.
Man har i styrelsen diskuterat att satsa ytterligare på ungdomsverksamheten, genom att försöka anställa någon som kan ta hand om den.

Att leva med Jesus i går, i dag och i evighet
Tillbaka till jubileumsdagen där Daniel Ringdahl i avslutningen talade om ämnet ”Att leva med Jesus i går, i dag och i evighet”. Han kom fram till att det handlar om trofasthet, nåd och hopp – tre ord som jag tycker också visar hur Jesus har varit och fortfarande är närvarande på gården. Ja, många vittnade under jubileumsdagen om hur trofast Gud varit genom åren och att han fortfarande står bakom arbetet – gården är från början hans vilja! Guds nåd är grunden för vår tro och vår frälsning. En trofast och nådig Gud som har lett arbetet framåt i många år ger också hopp inför framtiden. Oavsett vilken typ av verksamhet det blir, kommer det att ske enligt Guds vilja om vi väljer att lägga allt i hans händer. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Elin Persson, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan