Jesus fridsfursten kommer med fred

Förlåtelsens kraft är stor. Hat byts mot kärlek. Fiendskap förvandlas till vänskap. I Kenya är detta en verklighet. Kerstin Nilsson arbetar med fredsarbete på plats och berättar hur det är möjligt.

Efter valet i Kenya 2007 utbröt det allvarliga oroligheter i landet, framför allt var det etniska motsättningar mellan olika stammar som medförde omfattande skadegörelse, folkfördrivning, mord m.m. Som missionär i landet med vänner i olika stammar, fiender med varand­ra, fick jag en längtan att arbeta för försoning mellan dem. Kyrkan (Evangelical Lutheran Church of Kenya, ELCK) uppmuntrade mig att engagera mig i ett fredsarbete i landet, människor och stammar emellan. De senaste åren har jag fått vara med om att ordna samlingar (eng. workshops) med namnet Healing the Wounds of Ethnic Conflicts, HWEC, (Helande av såren efter etniska konflikter) – de kal­las även Helande och Försoning vid Korset.

Gud vill befrielse och gemenskap
Gud vill dela sin glädje, kärlek och gemenskap med människorna som han skapat. Men den onde förstör denna gemenskap. Fördomar, felsteg och oför­rätter ger oss sår och smärta som i sin tur gör det svårt för oss att förlåta and­ra men också svårt att se våra egna fel. Jesus, Fredsfursten, vill ta bort såren och smärtan som vi bär på och i stället ge oss befrielse och glädje. Befriade från smärtan blir det också lättare att förlåta och att be om förlåtelse. Jesus sänder oss att förmedla detta budskap till våra medmänniskor, Kyrkan är Guds hand på jorden.
Men vi som är kristna påverkas ofta av världens sätt att tänka. Detta märktes under oroligheterna efter valet i Kenya 2007 då kyrkan var tyst och de kristna inblandade i våldsamheterna. Men Gud har inte gett upp, han vill hela oss och fortsätta att använda oss.
I de samlingar vi anordnar förmedlas detta budskap genom undervisning, gruppövningar och olika praktiska övningar. En av nyckelverserna är: Tjuven kommer för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska äga liv och äga det i överflöd (Joh. 10:10).
Förlåtelse som följd
I början av augusti hade vi en workshop för ledare från Kuresoi-området – där har det varit oroligt i samband med flera val och mycket svårt vid senaste valet. En tid efteråt fick jag ett sms där en av del­tagarna berättat att många fått hjälp och blivit lösta från sin smärta, och själv ville han praktisera det han lärt. En kvinna som han haft en konflikt med undvek att möta honom. Han inväntade därför ett tillfälle då han kom tillräckligt nära för att hon inte skulle kunna springa bort. Så sa han att han förlåtit henne. Hon blev mycket förvånad, ville först inte tro på honom men tog så småningom emot förlåtelsen. Han skrev att ytterligare sex personer i samma församling hade haft liknande erfarenheter.

Myndighetspersoner deltog
Vid en workshop i Sondu i slutet av augusti blev jag förvånad över att se en polisman i uniform. Han kom under första dagen tillsammans med en annan man men försvann ganska snart, så jag tänkte att det kanske var en som under sin lunchpaus ville se vad som hände. Det visade det sig senare att han var eskort till en annan med högre ställning som kom som representant för chefen för polisen i området! Denne polisman var med till slutet. Vittnesbördet han gav visade att han hade hört och tagit till sig undervisningen. Herren är god!

Församlingar försonas
I Nakuru har under en tid rått osämja mellan två församlingar. Efter en workshop i Kaptembwa, dit också några från Pangani var inbjudna, berättade två Pangani-bor att de fått hjälp att förlåta den andra församlingen. Det planeras nu för en ny samling i Pangani!
Efter en workshop på Atemo Bible College har vi inbjudits att undervisa på ytterligare tre platser, bl.a. i en församling i Chabera, nära Matongo.
Gång på gång får vi se hur Jesus helar människor. Han ger gemenskap, förlåtelse och glädje – och fred mellan människor.
Hans namn är: … Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut (ur Jes. 9).

Kerstin Nilsson
Fredsarbetare i Kenya.
Missionär där i sammanlagt 17 år, med bas på Itierio, Chesiende och nu Atemo.
Första utresan gjordes 1990.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan