Glädjen som består

Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig (Joh. 15:11).

DESSA ORD ÄR hämtade ur det avskedstal som Jesus höll till sina lärjungar i samband med att han instiftade nattvarden. Jesus visste vad som väntade honom. Snart skulle han lida och dö i vårt ställe. Hans lärjungar skulle drabbas av tung sorg. Ändå kan han tala till dem om en glädje som består.

Jesus har makt att ge oss en beständig glädje. Den har sin grund i vad han gjort för oss. Det är en äkta frälsningsglädje, en glädje över att vi får vara Guds barn av nåd och höra Jesus till för tid och evighet.

Denna glädje föds i förbindelsen med Jesus, i tro och tillit till honom. Den växer fram som en Andens frukt. Ju närmare vi lever Jesus i Ordet, bönen och nattvarden, desto mer fördjupas denna glädje i våra liv. Och den ska noga skiljas från all ytlig och uppsluppen glädje, som ofta är kortvarig och så lätt skiftar med våra känslor.

Men den glädje Jesus ger är beständig. Den finns där på djupet i vårt hjärta, även om det kommer svåra tider i våra liv, då bekymren hopar sig och allt ser mörkt ut. Den finns där t.o.m. i lidandet för Jesus. Det står några märkliga ord om apostlarna, när de en gång blivit frisläppta från Stora rådet, sen de gisslats och blivit förbjudna att predika i Jesu namn: De gick ut, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull (Apg. 5:41). Och när Paulus sitter fängslad i Rom, skriver han ett brev som blivit kallat ”glädjens brev”, där han gång på gång uppmanar filipperna att vara glada. Trots att han hade en dödsdom hängande över sig, kunde han skriva: Gläd er alltid i Herren (Fil. 4:4).

Men kan då en kristen alltid vara glad? Det är ju så mycket som kan drabba oss och göra oss modfällda. Då ska vi komma ihåg att det inte står: Var bara glada! Paulus har också skrivit: Vi är bedrövade – men dock alltid glada (2 Kor. 6:10). Glädje och bedrövelse går ofta hand i hand här i tårarnas land. Men den himmelska glädjen finns där hela tiden på djupet, och den ska aldrig tas ifrån oss. Den ska följa oss in i himlens salighet.

Och snart är vi där! Vi ska få möta Frälsaren. Då blir glädjen fullkomlig. Och den Allsmäktige själv ska avtorka alla tårar från våra ögon. Då besannas Psaltarens ord: Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje (Ps. 30:12–13). BÖN: Jesus, ge mig del av denna himmelska, fullkomliga glädje. Amen.

BÖRJE KARLSSON
Ordf. i NSM, Kyrkhult

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan