Kategori: Januari 2011

En kyrka som växer

I november förra året hade kyrkan i Peru konsultation om dess situation och framtid – här är Peter Storgaards rapport.

Var var du då, Gud?

Om kristen tro är sann, bör den också hålla för all ärlig prövning – det kan man läsa på organisationen Apologias hemsida. I slutet av oktober anordnades en konferens i Lund just för att pröva den kristna tron utifrån de svåra frågorna om Gud, ondska och lidande. Berättelser om olika bibelpersoner fick vägleda.

Glädjespridare sökes

Kristna ser alltid andra människor som syskon som Kristus kommer till; de möter dem endast genom att gå med dem till Jesus. Dietrich Bonhoeffer

Korsets tecken

Korset är avrättningsredskapet som blivit en positiv symbol och kanske världens mest kända varumärke. Något dåraktigt för många men samtidigt människans enda räddning.

Nytt liv – hur får man det?

Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten … Joh. 3:1–21 Nikodemus har bestämt sig. Han vill söka upp Jesus. Han är lärare i Lagen och hör till fariséerna. Han vet att somliga av hans kamrater anser sig rättfärdiga men… Läs hela artikeln »

Var kommer glädjen ifrån?

Gud som har gett oss livet vill göra oss glada. Genom att sända sin Son har han låtit den himmelska glädjen komma till jorden. Jesus är centrum i det kristna budskapet, evangeliet – ett grekiskt ord som betyder just goda och glädjande nyheter.

Jesus led pin – för att göra dig fin

Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Hebr 2:9–10

Mission i Sverige

Erik Andersson tillträdde den 15 november 2010 som missionsföreståndare i ELM. Det är en ny tjänst, men i den ingår en del arbetsuppgifter som tidigare funnits i andra tjänster.