Vi måste fortsätta be!

Att få åka runt och möta många människor som jag gör och har gjort sedan jag började i min tjänst är en förmån som jag tackar Gud för. Men det får mig också att känna att jag inte räcker till. Hur kan jag med 24 timmar i dygnet hjälpa alla som behöver? Hur ska jag prioritera? Svaret har för mig oftast blivit: Jag vet inte. Gud har visat mig en nyckel till att svara på dessa frågor. Jag får be för människor och lägga dem i Guds händer! Gud, den allsmäktige, vill visa var av en av oss den kärlek han har till oss. Han vill fylla oss med sin kärlek. Han vet att vi inte klarar oss utan den. Ofta glömmer vi att Gud är grunden för allt gott, att vi faktisk får allt av honom.
Vi ska inte be för att Gud eller vi själva behöver det, men för att våra syskon behöver något. Det största vi kan ge en annan person är vår förbön. Att vi ber till jordens Skapare om att se i nåd till personen vi ber för. Tack för all förbön som jag får!
Elin och Mattias Lindström är i Peru, de jobbar och ger allt vad de har för att människorna i och omkring församlingarna där ska lära känna Jesus bättre och bli mer beroende av honom. De lever i en annan kultur och i sammanhang där det finns mycket av förväntningar och många frågor att ta ställning till. Det är tufft och slitsamt, men genom bönen kan vi vara med och lyfta upp dem inför Gud.
På barnhemmet Bethesda i Nakuru, Kenya, fortsätter det välsignade arbetet. Det finns fortfarande många barn på gatan som behöver få hjälp i livet och lära känna Jesus, så därför fortsätter man. Kerstin Nilsson har de senaste månaderna haft besök av ELUs nyårsresa och Strandhems Bibel- och lärjungaskola. Hon har varit ett stöd för besökarna och också kunnat berätta mycket om vad Gud har gjort i Kenya. Vi är oerhört tacksamma för att Kerstin finns där och för att hon brinner för att fler ska få höra om Jesus och att splittringen mellan olika stammar i Kenya ska upphöra. Hur Gud vill att fredsarbetet ska se ut vet vi inte. Vi söker Gud i bön och ber att ni också vill be för detta.
Kom, låt oss alla be! Be med Paulus i 1 Tess. 1:1–10. Låt detta vara en bön för våra syskon, men låt det också skapa en längtan efter att det Paulus skriver också skulle kunna skrivas till oss.

Peter Storgaard, missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan