Mission i retur

I över hundra år har ELM missionerat i Afrika. Men snart är rollerna kanske de omvända. Afrikaner står redo att åka till kalla Norden för att missionera. Som ett steg mot större utbyte var Samwel Langat och Benjamin Lemosi i Sverige i januari.

Vårt land och vårt folk får ofta etiketten sekulariserat. Detta betyder att en klar majoritet av svenskarna menar sig vara neutrala i förhållande till trosfrågor och religion. Det är dock betydligt mer komplicerat än så. Tillbedjan sker i stället på stormarknader och sporthallar. Men materialismen, som mer och mer dominerar svenskens vardag, kan inte ge tillfredsställelse för själen.

Våg av väckelse

I Afrika har våra traditionella missionsländer i större eller mindre utsträckning påverkats av den våg av väckelse som drar fram över kontinenten. I ordet ”väckelse”, som även detta är ett laddat ord, lägger vi ofta förståelsen av att många människor kommer till tro på Gud och öppet börjar leva ut sin tro.

Väckelse kan vara ett svar på sekulariserade personers förvirrade frågor om livets mening och mål. Väckelse existerar, om än i mindre omfattning, även i västvärlden. Det är väckelse när en enda människa går från mörker till ljus genom den helige Andes kraft.

Vi har här en hel del att lära av våra trosfriska bröder och systrar i andra delar av världen. Väckelse går ofta hand i hand med förföljelse och fattigdom. Sekulariseringen uppvisar oftast hög standard och stort gudsförakt. Detta är egentligen mycket ologiskt. Egentligen skulle den fattige vända sig bort från Gud i ren trots och förtvivlan. Egentligen skulle den rike vända sig till Gud i tacksamhet och lovsång.

Mission i retur

En nyckel till att förstå skillnaden mellan ett sekulärt och ett icke-sekulärt samhälle hittar vi hos våra samarbetskyrkor. De erbjuder en enorm kunskapsbank för att möta de frågor som det svenska samhället ställer. Frågor som en ny generation ställer därför att deras föräldrageneration i flera led tappat bort sin kristna identitet.

NUM, nämnden för utlandsmission i ELM, vill öppna dessa kanaler av erfarenhet och insikt som finns hos våra vänner i syd. Visionen, verksamhetsplanen och budgetarbetet handlar även om hur vi kan skörda det som våra fäder en gång har sått. Arbetet som burit frukt efter lång tid av bön och arbete. Nu står en hel skara av afrikaner beredda att komma till oss i norr och proklamera evangeliet om Jesus Kristus.

Från funktion till relation

ELM har under drygt hundra år levererat mission i form av personal, pengar, material, undervisning, skolor och hälsovård. Nu har tiden kommit då vi också får stå som mottagare av allt givande. Vi, sekulariserade nordbor, får öppna för Herrens välsignelse i form av besök, men inte bara det utan även rent konkret ta emot förbön och andlig vägledning. Är vi beredda?

Nyligen har EFS välkomnat missionärer från Sydkorea med placering i Borlänge. Sändande församlingar i Sydkorea står för kostnaderna. Mekane Yesuskyrkan i Etiopien står i startgroparna för att kalla, utbilda och sända missionärer till Sverige. ELM har fantastiska möjligheter att stå med i en utveckling som är på gång i hela världen. Våra samarbetskyrkor har kapacitet att komma till Sverige för att aktivt bedriva mission.

Tidigare har besök från missionsländerna varit förknippade med stormöten som Sommarmötet i Skåne och ELMs årsmöte. Den formen har mer signalerat funktion. Man visar upp några, oftast män, med en annan hudfärg som berättar lite om sig själva och sina respektive länder. Nu kommer vi till relation. Våra syskon i tron, från ELMs yttre missionsländer, får berätta för oss om sin relation till Jesus Kristus. Vi får en relation med dem eftersom vi är lemmar i en och samma kropp, Jesus Kristus.

Vi får alltså gå från funktion till relation. Från organisation till organism. Kanske vi i en dunkel framtid kan säga att våra afrikanska syskon tog oss från sekularisering till väckelse? Även om det endast handlar om en enda svensk så är det värt besväret.

Inspirerande besök från Kenya

Samwel Langat och Benjamin Lemosi, två präster från Kenya, besökte Sverige och Finland från slutet av december 2012 till början av februari 2013. De fick för första gången uppleva minusgrader och snö, en rejäl svensk vinter. Kanske fick de även uppleva den andliga vinter som råder i vårt land. Ett är säkert, de var till stor glädje och välsignelse på alla de orter de besökte. En lång rad personer ställde sina resurser tillförfogande för att göra besöket från Kenya möjligt. Ett hjärtligt tack till alla som på ett eller annat sätt bidrog praktiskt för att göra besöket möjligt.

Samwel och Benjamin uttryckte vid flera tillfällen att de såg få unga på de samlingar de medverkade i. Hur lämnar vi över evangeliet till nästa generation? Iakttagelsen är avgörande för ELMs framtid.

Hundra år av missionsarbete har gett oss mission i retur. Tack till Samwel och Benjamin för besöket! Det var ett steg i ledet. Nu står fler vänner från våra samarbetskyrkor beredda att komma till oss med en hälsning från Herren. Genom att bjuda in våra syskon från syd får vi njuta av den varma väckelsens vind som blåser över Afrika. Kanske kan ELM inom en snar framtid stå som mottagare av en missionär sänd från Afrika.

Jonny Bjuremo, Sunne

Missionssekreterare i ELM

Benjamin Lemosi och Samwel Langat representerar det Centrala Stiftet inom ELCK; detta täcker 80 % av landets yta och dess storlek innebär problem när det gäller resor och kommunikation. Här kan ELM stödja olika projekt med förslag till förbättringar. Benjamin Lemosi, som kommer från Samburu i norra Kenya, tillhör det unga, nya ledarskapet, som växer fram i ELCK, och som inte haft så mycket kontakt med t.ex. nordiska missionärer.

Benjamin och Samwel har tydliga utvecklingsplaner för kyrkan i Kenya:

  • Evangelical Lutheran Church in Kenya, eLCK, och det centrala stiftet vill gärna förbättra sjuk- och hälsovården i landet. Detta är en viktig kontaktyta mellan ELCK och folket. Även fredsarbetet går vidare och fl era konferenser pågår, vilket är välbehövligt inför valet den 4 mars.
  • Bethesda Children Ministry (BCM) i Nakuru är en viktig del i ELCKs arbete, och en förebild för andra i ELCK. Stödet från ELM sträcker sig endast till 2015, men BCM planerar redan nu för att bli självförsörjande och har stora planer för framtiden: nya gästhus, en egen kvarn och en kyrka på tomten är några av dem.
  • ELCK måste ta till vara de unga krafter som finns inom kyrkan för att säkra framtiden. På många platser pågår ett omfattande ungdomsarbete.
  • ELCK önskar liksom ELM stödja muslimmissionen, dock är denna gren inom ELCK inte ordentligt organiserad i nuläget. Kenyas geografiska läge gör att muslimmission bör få en etablerad plats i kyrkans framtida arbete.
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan