En livsviktig, livslång kamp

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. 1 Tim. 6:11–12

Mannen som skapade de moderna olympiska spelen, Pierre de Coubertin, är känd för att ha myntat ordstävet: ”Det viktigaste i livet är inte att segra, utan att kämpa.” Det talesättet kan vi använda i många sammanhang, dock inte när det gäller trons goda kamp som Paulus talar om i 1 Tim. 6:12. Nej, eftersom Paulus så tydligt knyter det eviga livet till utgången av den kampen kan vi i stället säga: Det viktigaste i livet är att kämpa trons kamp och att segra!

Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet – det är en förmaning som ursprungligen riktades till den unge Timoteus. I dag riktar den sig till alla som tillhör Jesus! Enligt Guds Ord så finns denna trons goda kamp hos dem. Bibeln lär oss att motståndarna i kampen är tre: djävulen, vår egen fallna natur och världen, dvs. den från Gud avfallna och mot honom fientliga mänskligheten.

Kampen vi ska föra kan sägas ha två sidor, en inre och en yttre. Den inre kampen kallar Bibeln för kampen mellan Anden och köttet. Det är den kampen som Paulus så målande beskriver i Rom. 7. Där ser vi att Paulus använder presens – inte perfekt. Det han skriver är aktuellt för honom i den stund han skriver det – trots att det kanske skrevs tjugo år efter hans omvändelse. Trons kamp kan alltså en kristen aldrig lägga av med – den är livslång! Den inre kampen kan ha många orsaker men alltid är det frågan om en kamp som berör dels det Gud vill, dels det djävulen vill.

Även kampens yttre sida kan variera till orsak och innehåll. För Timoteus rörde det sig om att som församlingsherde på rätt sätt ta avstånd från falska läror och att kämpa för en rätt förkunnelse, men också att på ett personligt plan bekämpa människofruktan och annat som strider mot Guds vilja. På samma sätt är det för oss, kampens yttre sida varierar beroende på de sammanhang Gud ställt oss i och vad som möter oss.

Trons kamp är ofta förknippad med nederlag; det vittnar både Guds Ord och de kristnas erfarenhet om. Men hur ska den då föras för att den slutligen ska leda till seger? Ett ord i början av Första Timoteusbrevet ger oss svaret: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron (1 Tim. 1:18–19).

  • I tro: det innebär framförallt i tro på Jesus och hans frälsningsverk som grund för mitt barnaskap. Barnaskapet vilar inte på hur framgångsrik jag är i min kamp utan uteslutande på den kamp Jesus har utkämpat en gång för alla på Golgata!
  • Med rent samvete: de nederlag jag upplever i trons kamp måste erkännas och bekännas för Jesus! Då kan han ge mig förlåtelse, upprättelse och ett rent samvete. Detta kan i sin tur ge mig frimodighet och vilja att kämpa trons goda kamp.

Guds vilja är att vi ska kämpa den goda kampen i tro och med rent samvete! Då kan han bevara oss och föra oss till seger – till evigt liv!

Bön: Herre, i ditt Ord säger du: ”Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.” Herre, låt det bli en verklighet för mig! Amen.

Bengt Hjort, universitetslektor och ELM-predikant, Halmstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan