En kamp på liv och död

När ditt hjärta tror på Jesus, har du funnit vila i det fullkomnade. Din fiende satan unnar dig emellertid inte det som han själv förlorat. Därför skjuter han sina brinnande pilar mot dig. Men du är inte försvarslös. Du får hålla upp trons sköld, och det gör du genom att lära av Jesus. Han mötte satan med orden ”Det står skrivet”. Satan måste lägga ned vapnen när han möter någon som tar skydd bakom Guds ord.

När ditt hjärta tror på Jesus, har du funnit vila i det fullkomnade. Din fiende satan unnar dig emellertid inte det som han själv förlorat. Därför skjuter han sina brinnande pilar mot dig. Men du är inte försvarslös. Du får hålla upp trons sköld, och det gör du genom att lära av Jesus. Han mötte satan med orden ”Det står skrivet”. Satan måste lägga ned vapnen när han möter någon som tar skydd bakom Guds ord.

I livet som kristen understryker Paulus en rad helt avgörande sanningar i Romarbrevets kapitel 6‒8.

 

”ELÄNDESTONEN”

Det var inte två som gick hem rättfärdigade från templet. Bara en gjorde det. Det var han som bad: ”Gud, misskunda dig över mig syndare!” Jesus lär oss i Fader vår, att bönen om syndernas förlåtelse ska följa oss genom livet. Den är ditt livs viktigaste bön.

Paulus hade inte kommit längre än att han måste ropa: ”Jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?” Det står inte bättre till med dig. Synden låder vid också din kropp, dina tankar, dina känslor och din vilja.

Kanske svarar du att du inte känner det. Det har du rätt i. Vår natur är slagen med blindhet, så att vi inte ser vårt eget elände. Men Guds ord ger dig en röntgenbild som visar hurdan du ser ut invärtes. Den avslöjar ett avgrundsdjup. Mer behöver du inte. Du har bara att bära fram för Gud Guds ords bild av dig och be om nåd.

När det nu är så angeläget för djävulen att vända ditt sinne från ditt eget elände, beror det på att han vill skilja dig från försoningen. Han vill ha dig bort från nåden. Han vet att det råder ett nära samband mellan din syndabekännelse och ditt behov av att höra, att det inte finns någon fällande dom för dem som är i Kristus Jesus.

Vad som än händer måste du fortsätta att be:

Du, som freden mig forkunder,
du en frelser, jeg en synder,
du med amen, jeg med bøn,
du med nåden, jeg med skammen,
ak, hvor vi to passer sammen,
du Guds Salvede (smorde), Guds Søn!

 

LAGEN

En av satans farligaste pilar heter lagen. Den är farlig, därför att den upplevs så riktig. Lagen är ju Guds lag. Vi ska inrätta vårt liv efter den. Ja, det är bra att göra som Luther: dagligen ta för sig budorden och följa dem.

Men satan vill ha lagens pil in i ditt hjärta. Lyckas han med det, träffar han honom som bor där inne och Jesus måste dra sig tillbaka för lagen. Så upplevs det inte till att börja med. Det känns i regel som en rastlöshet, som är följden av brist på vila. Lagen gör dig besviken på dig själv, och detta smittar av sig på ditt förhållande till andra. Du glider in i en mer och mer glädjelös kristendom. Ditt andliga liv blir ofruktbart. När du hör det oförskyllda evangeliet förkunnas, tar du inte längre emot det. Lagen i hjärtat slår ihjäl det.

Ska nådelivet bevaras, måste du bevara friden i hjärtat. Det kan bara ske, om ditt hjärta omfattar Kristus allena. Man kan aldrig ta emot det fullkomnade delvis. Försöker man sig på det, äger man det inte. Där det finns härskar det ensamt och fyller allt.

När ditt hjärta är vänt mot Jesus är han allt. Du vill inte veta av något annat än Jesus allena. Då ljuder en sång inom dig. Ständigt på nytt måste du bekänna: Jesus, Jesus – i det enda namnet har jag nog för tid och evighet!

Jesus, Jesus fuldkomment nok
for himmel og jord
er gemt i det ene ord!

 Satan tål inte att du älskar Jesus. Därför försöker han hela tiden göra din kristendom teoretisk.
Han vill göra din kristendom till en fråga om rätta meningar och förhållningssätt.

BEROENDET AV JESUS

Satan tål inte att du älskar Jesus. Därför försöker han hela tiden göra din kristendom teoretisk. Han vill göra din kristendom till en fråga om rätta meningar och förhållningssätt. Lyckas inte det, försöker han ge dig ett eller annat kristet särintresse. Medlen är inte väsentliga för honom, men ändamålet är det. Med våld och makt vill han rycka dig bort från det innerliga hjärteförhållandet till Jesus.

Guds ord hjälper dig genom att likna ditt förhållande till Jesus vid ett äktenskap. Avgörande är att du ser på dig själv med Jesu ögon. Du tillhör inte dig själv; du är hans egendom. Han bär det fulla ansvaret för dig. Vad angår såväl andliga som kroppsliga behov har han långt större omsorg om dig än du själv har.

Jesus vet hur hjälplös du är. Han blir inte överraskad när du anförtror honom hur det står till. Han har lärt dig att säga, att du honom förutan inget kan göra. Det är välsignat att få sätta ord på beroendet av Jesus.

 

DOPET

När Paulus talar om helgelsens liv börjar han med dopet. Det ska vi lägga märke till. Satan vill tona ned betydelsen av ditt dop. Det gör han genom att peka på de många dopmissbruken. Men missbruk får aldrig upphäva det rätta bruket. Det är sant att dopet inte är något magiskt medel. Det är visst inte vatten som verkar något utan Guds ord som är med vattnet och tron som litar på det Guds ord som är förbundet med vattnet.

Genom dopet och tron har du blivit förenad med Jesus. Du har blivit begraven och har uppstått med Jesus. Nu lever ni tillsammans i uppståndelselivet. Det som gäller Jesus gäller också dig. Ni är oskiljaktigt förbundna med varandra. Han seger är din seger – ja, han är ingenting mindre än ditt liv. Hans historia betyder mer än din egen. Ja, du får läsa din historia i hans. Du är gömd och skyddad med Kristus i Gud. Du har tagit emot hans fullhet och det är nåd utöver nåd.

 

ANDEN

Den Helige Ande är den store Hjälparen. Det vet satan. Därför gör han allt för att förringa Andens betydelse. Han vill att du ska tänka att allt beror på dig själv: Gud har gjort allt, och nu hänger det på dig att leva och växa som kristen.

Satan är rädd att du ska be om Andens upplysning och klarhet. Han vet att Jesus särskilt nämner bönen om Anden och försäkrar att Gud vill besvara denna bön genom att sända sin Ande. När den Helige Ande kommer, överbevisas du. Han skriver inte ovissa ting i ditt hjärta. Han präntar i stället in Guds ord i dig och han ger ditt hjärta del av Ordets kraft. Väl visar han dig ditt eget elände men samtidigt ger han dig en blick på Kristus som sätter ditt hjärta i brand. Guds Ande vittnar med din ande att du är ett Guds barn. Detta är frälsningsvisshetens förunderliga gåva.

Och så bor Anden i dig. Du har så svårt att be, men från ditt hjärtas djup går han i förbön för dig med outsägliga suckar. Och Gud hör Andens bön.

 

TILL FÖRFOGANDE

Satan försöker få dig att slå dig till ro. Han vill inte att du ska ställa dig till förfogande. Men Anden lämnar dig inte i fred. Han påminner dig om Guds ord, och i Ordet står det, att du ska ställa dina lemmar till förfogande som rättfärdighetens redskap. Vi är lemmar på samma kropp, och vi är satta att tjäna varandra.

Vad det är många som år efter år går in i praktiska uppgifter! Missionshusen städas, underhålls; det bakas och kokas kaffe. Uppgifterna är många i styrelser och kommittéer. Det arbetas bland barn och ungdomar. Det anordnas läger. Och så har vi allt arbete med förkunnelsen. Härtill kommer inbördes omsorg och förbön. Allt detta är Andens tjänst.

Anden uppmuntrar oss också till yttre mission. Med denna tjänst är åtskilliga svårigheter förbundna, men tänk vad den är rik! Tänk, att Gud låter oss vara med om att utvidga hans rikes gränser.

En äldre kristen sade till mig: ”Mina bästa år var de då jag fick stå med i tjänsten.” Under många år hade han arbetat i söndagsskolan och i en sångkör. Han hade sett sanningen: det är Andens tjänst jag står med i. Och jag är övertygad om att Guds välsignelse kommit andra människor till del genom honom.

 

LIDANDET

Satan vill göra kroppen till allt. Han önskar att du ska vara mera upptagen av din kroppsliga sundhet än av din själ. Han har ingenting emot att du känner Jesus såsom den som kan göra dig frisk, bara du inte har honom till Frälsare och Försonare. Han får gärna vara den store hjälparen i ditt liv, bara han inte renar dig från all synd med sitt blod.

Det är sant att Jesus kan hela, men läser du Rom. 8, är det inte helbrägdagörelse utan lidande du möter. Guds egen Son måste lära lydnad av det han led. Genom lidande gör Gud oss lika Jesus.

Själafienden fruktar att du ska leva i Rom. 8:28, men tron trotsar honom. Den vilar i att Gud har allting i sin hand och att hans hand råder över alla ting. Det Gud har rört vid blir till välsignelse, när du möter Gud genom det. Det var vad Paulus fick göra. Han nämner nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara och svärd. ”Men i allt detta övervinner vi rikligen genom den som har älskat oss.” Det betyder att mitt inne i allt detta förfärliga mötte Paulus Guds kärlek. Det är märkligt att tänka på, att han skriver dessa ord i ett brev till församlingen i den stad där han själv några år senare ska bli halshuggen. Jag är alldeles övertygad om att de kristna som följde Paulus till avrättningen på Via Ostia utanför Roms stadsmur sedan gick hem och läste detta avsnitt ur Romarbrevet.

 

LOVSÅNGEN

Herren låter din bägare flöda över. Det gjorde han för Paulus och Silas i fängelsehålan. De sjöng lovsånger, och fångarna lyssnade. Innan natten var över var fångvaktaren frälst.

När Anden helgar oss genom Ordet, sjunger vi trotsigt lovsånger. Vi tackar för alla de gåvor Herren öser över oss. Men vi tackar också för det vi inte förstår. Vår Gud är både en Gud som tar och en Gud som ger. I allt han gör är han förunderlig.

Må så vara att tanke och känsla protesterar. Det kan också hända att de till en tid talar så högt att de överröstar Andens vittnesbörd, men när striden är utkämpad, kommer Herren själv i ljudet av en sakta susning. Då vittnar Anden genom Ordet, och ditt hjärta måste bekänna: Allt har han väl beställt.

Hans Erik Nissen präst och lärare i Danmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan