Kategori: Januari 2014

När skrytbygget rasar

Helgelsen sker när Guds gode Ande arbetar med en människa så att hon börjar likna Jesus. Det sker, tvärtemot vad man kunde tro, genom att man gång på gång får erfara att man misslyckats att leva som Herren vill och har mycket att arbeta med i sin personlighet. gång på… Läs hela artikeln »

Moldavien – intryck från en resa

Strandhems Bibel- & Lärjungaskola reste i år till ett lite ovanligt land. Resan blev inte riktigt som man planerat, men ändå givande och spännande på många sätt. En viktig lärdom blev att Gud kan använda oss även då vi känner oss som mest misslyckade.

Människofientlighet och min egen tunghäfta

Jag står och undervisar mina elever om vad som hände under Kristallnatten, om förföljelser mot judar och oliktänkare. Jag visar dem svenska nyhetsrubriker från 1938 som lyder: ”Våldsam judeförföljelse i hela Tyskland”; ”Synagogor i aska, affärer förstörda”; ”Hundratals judar arresterade.” Vi ställer oss frågan om detta kan komma att hända… Läs hela artikeln »

Från demoniska mardrömmar till Guds frid

”Jag var hemma tillsammans med min hustru och mina fem barn, och vi lyssnade, alla, på dem. En av grannarna lyssnade också. De berättade om Jesus och Gud och att man kan be. Vi började be och märkte att vi fick en ny frid. Det var en stor förändring i… Läs hela artikeln »

Respektlös eller slagfärdig?

Det kan verka respektlöst när Jesus kallar Herodes för ”den räven”. Själv liknar han sig vid en höna. Jesus fångar uppmärksamheten – med bilder som påminner om fablernas värld talar han om makt, svaghet och kärlek.

Avundsjuka

Vad ska jag göra med min avund? Den gör mig missunnsam, skadeglad och orättvis när jag bedömer andra. Denna känsla hotar att förpesta livet för
både mig själv och för människor i min omgivning. Men det finns hjälp att få.

Att lyssna eller recensera?

Bland allt vi lyssnar på i vår tid sticker predikan ut som helt unik. Dess uppgift är att skapa tro på Jesus. Därför ska vi inte lyssna till predikningar för att recensera dem. Bibeln uppmanar oss att ta emot ordet och ge det vårt hjärtas gensvar.

Ett underbart hus

Och Herren har hållit det löfte han gav, för jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, så som Herren lovade, och jag har byggt huset åt Herrens, Israels Guds, namn. … Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas… Läs hela artikeln »

Tro är att gå på vatten

Hos den danske filosofen Søren Kierkegaard får vi hjälp att både närma oss Gud och det sant mänskliga. Att vägen ofta måste gå genom tvivel och ovisshet är inget vi behöver frukta. Det hör till trons villkor att gå på vatten.