Dags för ett nytt missionsland

OM VI TÄNKER PÅ SVERIGE som ett kristet land begår vi ett tankefel. De flesta frikyrkor har de senaste åren minskat kraftigt i antal medlemmar.

OM VI TÄNKER PÅ SVERIGE som ett kristet land begår vi ett tankefel. De flesta frikyrkor har de senaste åren minskat kraftigt i antal medlemmar. Och även om svenskar söker sig mer till andlighet än man gjort under de senaste decennierna är konkurrensen hård på den ’fria religiösa marknaden’. Troende är i dag långt från synonymt med kristen.

Men nu följer vi kristna inte vilken religion som helst. Vi tillber en allsmäktig Gud som är kung över allt vi ser och kan tänka oss. Han har skapat universum och han har skapat oss. Jesus har triumferat på korset, ondskan är krossad och Gud vill ha en personlig och innerlig gemenskap med oss. Detta måste människor i Sverige få höra! Det måste ropas ut från taken och berättas om i personalrummet. Tänk vilken sorg om en människa kan leva hela sitt liv i Sverige men inte bli inbjuden till en gudstjänst eller få höra ett ord om Jesus.

JAG ÄR STOLT ÖVER ATT VARA MEDLEM i Roseniuskyrkan och att vara en del av ELM-BVs historia. ELM har genom historien sänt åtminstone 205 missionärer som grundat eller vidareutvecklat kyrkor i fyra olika länder. Vi har alltså all anledningen att vara stolta! Men jag tror att det nu är rätt läge att lägga ett femte land till listan: Sverige. Och jag vill inte att vi ska sända ut tio eller tjugo missionärer. Vi har var och en, du och jag, ett ansvar för missionen i Sverige. Jag vill att det ska finnas en missionär på varje skola, arbetsplats och äldreboende i Sverige. Vi måste ut på stan och in i folks hem. Vi måste höras i det stora och i det lilla. Vi har ju något viktigt att berätta, något som alla måste få höra!

DET BÄSTA SÄTTET ATT MISSIONERA PÅ är genom det personliga vittnesbördet. Men det är inte så lätt att berätta om sin tro. När man gör det öppnar man upp sig och blottar sitt innersta. Det känns otäckt för vi vet inte hur våra vänner och kollegor kommer att reagera. Men vi är inte ensamma när vi berättar om Jesus, den Helige Ande är med oss. Och även om ingen kommer till tro utan Helig Ande måste någon fortfarande vara där och bära fram själva orden om Jesus. Utan Gud blir det ingen väckelse i Sverige, men det blir heller ingen väckelse utan dig och mig. Att vittna om Jesus är inte bara otäckt, det är också en fantastisk förmån. När vi gör det är vi en del av en tradition som sträcker sig långt bortom ELMs historia.

I VINTRAS FICK JAG TRÄFFA EN MÄNNISKA som fått sitt liv förvandlat av Gud och jag vill se mer av det! Varken Gud eller människor har skapat någonting som är vackrare än en människa som har kommit till tro på Jesus. Jag vill se våra kyrkor och möteslokaler fyllda av pånyttfödda människor som har lämnat sina gamla liv bakom sig för att följa Jesus. Jag vill se människor komma till tro över hela vårt land, inte en här och en där, utan tusentals och tiotusentals. Jag tror att du som läser detta också vill det.

I MORGON SKA JAG BERÄTTA för mina kompisar i skolan varför Jesus är så viktig i mitt liv och sedan ska jag fråga dem om de vill följa med på en gudstjänst. Vad kommer du att göra? Om inte du berättar om Jesus, vem kommer då att göra det?

DANIEL KARLSSON, ingenjörsstuderande, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan