I Jesu namn

ETT ÅRSSKIFTE GER ANLEDNING att stanna till, tänka efter och starta på nytt. I ett människoliv som bara rullar på i en aldrig sinande ström av sekunder och minuter behöver vi tillfällen till eftertanke. Årsskiften är just sådana tillfällen. De är gåvor, liksom växlingarna mellan dag och natt, vardagar och helgdagar, månader och årstider som bildar år, där år läggs till år i den i evighetens perspektiv korta tid vi lever här. Våra liv har ett syfte, en avsikt och ett mål.

Jesus vill något med våra liv – som han ville med fikonträdet. Vingårdens Herre söker frukt på trädet. Han återkommer varje år men finner inget. Trots att allt ser misslyckat ut får fikonträdet ännu ett nådeår innan det tas bort. Liknelsen om fikonträdet handlar om oss. Av bara nåd lever vi. Av nåd fick vi det förra året. Av nåd får vi kanske ett nytt. Frukten är tecknet på liv. Bara ett friskt träd ger frukt. Får Andens liv finnas i våra liv, så växer också Andens frukter.1 Vad som sker med det träd som inte bär frukt talar Jesus varnande i Johannes evangeliums femtonde kapitel. De rensas bort. Men livet ut varar nådens tid för oss. Sen är nådens tid slut.

ETT ÅRSSKIFTE GER OSS ANLEDNING att stanna upp, tänka efter och söka Jesus, Frälsaren, på nytt. I Jesu namn kan det gamla året lämnas. Inget annat namn har sådan makt och sådan kraft. Lämnas kan gamla skulder och synder. Så mycket kunde hellre varit ogjort och annat gjort. Relationer vi glömt bort att vårda, släktingar, vänner och grannar. Gamla synder vi inte avslutat, trots goda föresatser. Bibelläsning, bön och gudstjänst som försummats. För Jesu skull finns vid ett årsskifte mycket att bekänna och lämna vid Jesu kors. I Jesu namn får vi nu börja ett nytt år. Något större nyårslöfte finns inte.

MED JESUS BLIR SEN ALLT RÄTT. Både vardagen och evigheten. I dopet blev allt nytt, nu när det gamla lämnats vid korset kan det nya bli nytt igen. Ett nytt år med Jesus. Han väntar på att leva din vardag, möta dig i Ordet och gudstjänsten, vara din trogne lyssnare i bönen. Med Jesus blir livet så rikt och spännande. Det är löftesrikt att få börja ett nytt år i Jesu namn. Och sen leva det i Jesu namn. Det nya året betyder nya bönesvar, men också att nya prövningar också kan komma. Ta emot allt i Jesu namn. Också under det nya året kommer människor göra dig både glad och besviken.

MED JESUS FÅR DU LEVA DET NYA ÅRET under den helige Andes dagliga ledning. Den ligger fast även när själafienden gör sig påmind. Så lämna det gamla, börja det nya och lev det i Jesu namn.

  1. Gal. 5

STELLAN BENGTSON, präst, Södertälje

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan