I Jesu Namn

Rubriken är Nyårsdagens tema, som vi finner i almanackan också i år. Än en gång får vi börja med detta välsignade ämne ”I Jesu namn”. Längst ned på januarisidan står en bön: ”Giv, o Jesu, fröjd och lycka!” Det är den enda sanna lyckan att lära känna Frälsaren, som fick namnet Jesus.

Ängelns budskap till Josef löd ju: ”Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” I en sång av O A Welin står det: ”I Jesu namn där är min frälsning. I Faderns råd min sällhets grund och Jesu blod den lösepenning varpå hans nåds- och fridsförbund är mig beseglat av Guds Lamm i blodig död på korsets stam.”

Du som läser dessa rader håller i din hand en ny tidning. Namnet på tidningen säger oss något som hör ihop med Jesu namn. ”Rättfärdiggörelse till liv har kommit över alla människor” – genom en rättfärdighet, genom Kristi rättfärdighet. I honom ”lever vi, rör oss och är till”. I Jesu namn uppmanas vi bedja. Inför Gud får vi komma med borgesmannens namn. Han är vår ”försvarare när Fadern”.

Att börja ett nytt år i Jesu namn innebär rätt perspektiv på livet. Livet har vi i och genom honom, som har frälst oss och erbjuder oss att ta emot Livet. Den som är född på nytt lever i trosförening med Jesus, i syndernas förlåtelse i Guds rike, som aldrig tar slut. Livet har börjat och upphör aldrig om inte vi själva avbryter det.

Tänk att leva i evighet med Jesus! Han älskar alla och alla människor borde lära känna honom som är syndares vän. Tidningen Till Liv ges ut, för att om möjligt många ska nås av budskapet om frälsning, om liv och evig salighet. Det är möjligt därför att i Jesu namn erbjuds liv och salighet åt människor som i sig själva är ofullkomliga, som är födda i synd, oförmögna att själva resa sig ur syndens mörker och värda evig fördömelse.

”I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Det kan se ut som om endast mörker råder när vi ser ut över vårt land. När vi ser allt det onda som finns så nära oss och inom oss. Då får vi komma ihåg att se på Jesus som har övervunnit och segrat över synden, döden och djävulen och erbjuder oss att ta emot nåd och förlåtelse för sin egen skull. I Jesu namn vill vi ge ut tidningen Till Liv med visshet om att alla människor är återlösta med Kristi blod. Vi behöver också läsa om att Guds rike finns i Skandinavien, i Afrika, i Peru och att evangelium ska nå alla folk och så ska slutet komma, då Jesus kommer tillbaka, för att döma levande och döda.

Nils-Göran Nilsson

Ansvarig utgivare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan