Redaktören har ordet

VI VÄNDER BLAD I ALMANACKAN och noterar januari 2016. Jag vet inte med vilken känsla du går in i detta nya år?

VI VÄNDER BLAD I ALMANACKAN och noterar januari 2016. Jag vet inte med vilken känsla du går in i detta nya år? Kanske är du full av förväntan? Kanske är du prövad och bär på oro?

Som kristna talar vi om livet som nåd, som gåva. Ingenting av allt det vi får har vi förtjänat. Vi är syndare och lever endast av Guds godhet. Men vi tillägger också: Livet är en utmaning. Vi får känna stor tacksamhet över det under som livet är, men vi får också klaga över det elände vi måste genomleva. Livet är gåva och börda, skapelse och syndafall.

I denna realistiska verklighetsbeskrivning finner jag tillförsikt inför detta nya år. Jag behöver varken reducera livets glädje eller förneka dess smärta. Men jag finner också tillförsikt i att Gud lovat att vara med och bära mig i det jag måste gå igenom. Lina Sandell sätter ord på allt detta i en känd psalm:

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.

I Till Liv börjar det nya året med texter om hur livet hänger samman. Bibelsyn, kultursyn och politik utgör inte helt separata områden för Guds Ord vill förvandla våra tankar och leda oss på alla plan. Vi får stå i dialog med honom som talat. Vi får också samtala med församlingen/föreningen och med människor i vår närhet. Tillsammans går vi in i ett nytt nådens år, och vi i Till Liv vill önska er ett riktigt gott 2016!

Marcus Hector

Foto: –