Tack till Anders Göth!

I och med ingången av 2016 är Anders Göth entledigad från sin tjänst som biträdande redaktör för Till Liv.

I och med ingången av 2016 är Anders Göth entledigad från sin tjänst som biträdande redaktör för Till Liv. Jag vill å både redaktionens och tidningsnämnden vägnar få uttrycka vårt varma tack för Anders insats! Han kom in i arbetet i oktober 2008 och har varit med och utformat cirka 85 nummer av tidningen. Under drygt ett års tid gick han solidariskt och utan egen önskan om högre befattning in som tidningens redaktör efter att Eva Andersson avslutat sin tjänstgöring.

I sitt arbete har Anders haft en särskild blick för helheten av numren. Han har ofta kunnat föreslå bra rubriker och ändringar i texterna och gett de grafiska designerna feedback genom sin goda estetiska blick. Mest uppskattad har han nog ändå varit för de texter han själv bidragit med. Från många håll har tacksamma läsare hört av sig efter både hans reflektioner och själavårdande artiklar. I en serie själavårdsnoveller fick han visa prov på både sin pastorala känslighet och sin förmåga att skapa och beskriva miljöer och stämningar.

Ofta har Anders uppmanat läsarna att alltid söka värna det goda samtalet, det samtal som ”ingen kan vinna”, som han uttryckt det. Hans texter har vittnat om ett stort hjärta för den lilla människan som kämpar med sin brustenhet och sin synd. Samtidigt har han velat leda vidare mot djupare förtröstan på Gud mitt i all kamp och till förbön för människor man möter. ”Bär dem i bön till Jesus”, skrev han i ett nummer. ”Då kan du, något mer, få se dem med Guds ögon. Som älskade, önskade Guds barn som bär på så mycket, och som behöver sin himmelske Faders omsorger och förlåtelsens glädje i hjärtat, mer än du anar.”

Anders och hans fru, Lena, inledde under senhösten 2015 sin konversion till romersk-katolska kyrkan.

MARKUS HECTOR

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan