Jesus vänder upp och ned på allt

När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?”

Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill.” De frågade honom: ”Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?”

Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt.” Då sade de till honom: ”Vad gör du då för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.

Jesus sade till dem: ”Jag säger er sanningen: Det var inte Mose som gav er brödet från himlen, det är min Far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv.” Då sade de till honom: ”Herre, ge oss alltid det brödet!” Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.

Joh. 6:24–35

ATT SE VAD SOM SKER i det som synes ske är inte alltid så lätt. Man kan bli lurad på många sätt, inte minst när det gäller det andliga livet och hur det tar sig uttryck. Jesus låter sig inte luras. Han är mycket kärv när människor kommer till honom i en falsk avsikt, lika kärv mot fattiga som mot rika. En rik yngling gick bedrövad bort när Jesus ställde kravet på honom att sälja allt och följa honom. Jesus tillrättavisade fariséerna med skarpa tilltal: ”Ni ormyngel!” Han kallade Herodes för ”den räven”. De som kommer till Jesus i denna text i Johannesevangeliet tillhör, de flesta av dem, inte överklassen, inte ens medelklassen, utan de fattiga som inte har mat för dagen. De möts av ett skarpt tilltal. Den här gången är det inte förkunnare som kallas ’bukpräster’ utan Jesus kallar dessa fattiga för ’bukkristna’: Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. När Jesus undervisar om vad som är hans uppdrag och vad som hör ihop med honom – livsnödvändigheten av att äta hans kött och dricka hans blod – då lämnar de honom.

JESUS HADE UPPENBARLIGEN SKÄL för att kalla folket för ’bukkristna’. Han ser igenom all falskhet och låter den vara ifred som försöker leva i Guds rike med ett delat hjärta. Det vet du som har erfarenhet av Herren och hans behandling av syndare. När synden är på väg att växa till sig i ditt liv och du försöker jämka ihop det med livet i Gud, vet du att det inte hjälper att komma inför Herren med ett aldrig så slätrakat ansikte och försöka se from ut. Herren ser ditt skrynkliga inre och det vill han frälsa dig ifrån. Det var därför han kom. Han stryker dig inte medhårs för det skrynkliga måste fram och du få lov att bekänna det. Då förlåter han dig din synds missgärning. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld.” (Ps. 32:5). Genom bekännelsen och förlåtelsen får vi, och får behålla, en levande gemenskap med livets Gud. Det finns inget annat sätt.

FATTIGDOM ELLER UTSLAGENHET i sig öppnar inte hjärtat för Jesus. När Jesus säger till fariséerna: Amen säger jag er: Publikaner och horor skall gå in i Guds rike men inte ni (Matt. 21:31) är det för att rycka dem ur det sömngångarliv som de lever i i sin fromhet. Givetvis innebär det också att prostituerade och tullindrivare lättare tar emot Jesus när han kommer men det är inte för att de är rika, fattiga eller utslagna utan därför att de ser behovet av frälsningen hos Jesus. Jesus är så omåttlig i det han säger. Det är verkligen frånstötande att en hora eller en skum typ i något avseende har lättare att komma in i Guds rike än en fin och from och anständig medelsvensson. Men Jesus är också omåttlig när det gäller nåden. Inga synder som rör sig i ditt hjärta eller som du har gjort någon gång förändrar att Jesus åter och åter översköljer dig med sin gudomliga nåd, den nåd som gör dig till hans underbara brud som han älskar. Han har gett sitt liv för dig!

ALFONS LINDHOLM

präst, Älvsered

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan