Temadag om flyktingar gav nya perspektiv

”Engagerande, faktaspäckat och intressant.” Så sammanfattade en av de fyrtiofem deltagarna en temadag på Åhus Missionsgård i mitten av februari om att vara flykting. Lena Yohanes, migrationsrådgivare för Röda Korset i Malmö, undervisade och gav perspektiv på flyktingsituationen i världen. Turkiet är det land som i dag tar emot flest flyktingar. Där lever över två miljoner i flyktingläger. Inget EU-land ligger bland de tio främsta mottagarländerna, inte ens Tyskland dit 30 procent av flyktingarna i EU söker sig.

En flykting flyr aldrig till ett annat land, den flyr från en livsfarlig situation i sitt hemland, betonade Lena Yohanes. Det är en myt att flyktingar gör en klassresa uppåt. De får en daglig ersättning på mellan 12 och 71 kronor, siffror som legat fast sedan 1994. Det är också en myt att de utgör en kriminell överrepresentation. Procentuellt sett är inte gruppen nyanlända inblandade i fler brott än samhället i övrigt. De största av grupperna utrikesfödda i svenska fängelser är finländare och danskar. I norska fängelser är det svenskar.

Temadagen på Åhus Missionsgård syftade inte främst till att ge tips på vad kyrkor och missionsföreningar kan göra.

– Det är viktigt att inte bara starta upp verksamhet och olika projekt, säger missionsgårdens föreståndare Henrik Birgersson, utan att också söka goda kunskaper. Det är fi nt om vi kan dra nytta av den kompetens som finns inom olika myndigheter och hjälporganisationer. Det är nyttigt för oss att känna till hur flyktingsituationen ser ut, hur arbetet i Sverige bedrivs och hur regelverket är utformat.

En del konkreta råd gav ändå Lena Yohanes deltagarna. Bland annat bad hon dem att tänka på att personer som kommit hit varit starka och i de flesta fall fortfarande är resursstarka. Att vara överbeskyddande tjänar inget till, däremot att gärna stötta dem och ge dem möjlighet att lära sig svenska och få ta del av vänskap och gästfrihet. Det är viktigt att inte uppfatta integration som ett projekt, utan som ett sätt att vara. Lena Yohanes nämnde också att den som har extra rum i sitt hus eller sin lägenhet kan bidra till att de som fått asyl snabbare ges möjlighet att lämna asylboenden.

Förutom undervisningen om flyktingars situation i Sverige fanns det under temadagen möjlighet att se på konst av Imam, en syrisk kvinna, boende i Kristianstad. Deltagarna fick även lyssna till Firas från samma land som visade bilder från ett rikt historisk land och sedan från samma platser som nu är totalt bombade och sönderskjutna. Men han berättade också vad som gjorde att han kunde börja etablera sig här i Sverige.

– Det började den tredje söndagen då jag besökte Kviinge kyrka, sa han. Då var det en som sa till mig: Nu har du din familj här, hos oss. Nu är vi din familj.

Dagen avslutades med ett bibelstudium av Henrik Birgersson. Han noterade hur vi möter främlingskapet från frälsningshistoriens början i Abraham till dess fullbordan i Jesus. Uppmaningen att ta emot främlingar återkommer, att behandla dem som våra egna.

MARKUS HECTOR

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan