Etikett: Flyktingar

Bortom nationsgränserna

Prästen Tord Nordblom har erfarenhet av att hjälpa flyktingar i nöd. Här delar han sina tankar kring den rådande flyktingsituationen. När människor är i nöd måste det som skiljer oss åt få komma i andra hand, säger han.

Temadag om flyktingar gav nya perspektiv

”Engagerande, faktaspäckat och intressant.” Så sammanfattade en av de fyrtiofem deltagarna en temadag på Åhus Missionsgård i mitten av februari om att vara flykting. Lena Yohanes, migrationsrådgivare för Röda Korset i Malmö, undervisade och gav perspektiv på flyktingsituationen i världen. Turkiet är det land som i dag tar emot flest… Läs hela artikeln »

Mer än goda ord

Den pågående flyktingkatastrofen ställer Europa inför stora utmaningar. Politisk kraftsamling efterfrågas, men i lika hög grad medmänniskor som ger av sin tid.

Brobygge i Broby

I nordskånska Broby kan man få höra att ”det svenska folket är det snällaste i världen”. Här har flyktingar fått möta människor som ger Guds kärlek vidare i omtanke och medmänsklighet.