Guds och människors ord – hur går det ihop?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Fråga:

Hur förklarar man för en vän hur man kan tro att Bibeln, som är skriven och sammansatt av människor, samtidigt är Guds ord?

Svar:

Det är nästan alltid så att Gud gör sig beroende av människor för att uträtta sitt verk. Bibeln är skriven av ögon- och öronvittnen till Guds skapelse- och frälsningsverk. Författarna har haft brister, som vi, men Gud har vakat över sitt ord (se Jer. 1:4–12). Modern arkeologi har också i vissa fall hjälpt oss genom att visa på de bibliska skrifternas trovärdighet.

Reflektion: Gud använder ofta mänskliga redskap när han vill utföra sitt verk. Tänk på hur människor har blivit kristna. Någon vittnar om hur den berörts starkt av en predikan eller av orden i en sång. En annan nämner påverkan från kristna vänners vittnesbörd och liv. Någon ytterligare nämner mormors böner som orsak. Det var människor som utförde något och ändå kan den som har trons perspektiv konstatera: Detta gjorde Gud!

Gud hanterar inte papper och penna. Inte heller har han någon dator. Men han kan använda sig av både det ena och det andra för sina syften. Han gör det genom människor och välsignar det människor uträttar när det är efter hans vilja.

Bibeln berättar bara en gång om att Gud skrivit. Då handlar det om stentavlorna som Mose fick på Sinai berg, ”vittnesbördets två tavlor”, som var skrivna med Guds finger (2 Mos. 31:18). Jesus skrev inte heller så mycket. I Johannesevangeliet 8:8 skrev han på marken men vad han skrev får vi inte veta. Sitt evangelium, det glada budskapet om frälsning från synden och vägen till evigt liv, överlät han åt sina lärjungar att skriva ner. Att Jesus betraktade Gamla testamentet som Guds eget kraftfulla ord framgår på många ställen, till exempel i frestelseberättelsen i Matteusevangeliet 4:1–11. Och djävulen invänder inte: ”Men det är ju bara människor som har skrivit detta!” Som Jesus betraktade sin Bibel bör också en kristen se på sin.

Allt handlar alltså om tro. Om man kan tro på en Gud som har skapat världen och uppehåller sin skapelse genom människors arbete – och ganska ofta trots människors verk! – så är det inte svårt att tro att Gud låtit oss få sitt ord genom människor som han kallat och väglett. Har man inte den tron faller givetvis alltihop, men nog har den som förfäktar att Bibeln innehåller Guds ord svårare att vaska fram vad det i så fall skulle vara än den som menar att Bibeln är Guds ord, rakt igenom. Låt vara att vi inte förstår allt men det vi med öppet sinne kan ta till oss håller att både leva och att dö på!

OWE JOHANSSON, präst, Kinna

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan