Guds kärlek och människors kärlek

Gud är kärlek (1 Joh. 4:16).

Guds kärlek är grundtemat i den kristna tron. Bibeln har flera ord som beskriver den, både i Gamla och i Nya testamentet. Guds kärlek, som är evig och oföränderlig (Jer. 31:3) och oberoende av föremålets kva­liteter (5 Mos. 7:7–8), är Bibelns röda tråd.

Guds kärlek är orsaken till att världen och människan skapades. Guds kärlek är orsaken till att Noa och hans familj räddades från floden. Guds kärlek är orsaken till utkorelsen av Abraham och Israels folk. Guds kärlek är orsaken till befrielsen ur Egypten och intåget i löfteslandet – och den håller i tålamod ut med folket genom hela GT. Guds kärlek sträcker sig genom Abraham och Israel till alla folk och individer.

I Nya testamentet kallas Guds kärlek för agape. Agape-kärleken uppenbarar sig framför allt i Kristus: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son… (Joh. 3:16). I Kristus uppenbaras Guds utgivande och tjänande kärlek. I Kristus äls­kar, uppsöker och frälsar Gud den förlorade och förtappade världen. Anders Nygren skriver: ”Agape är i det första rummet Guds kärlek, så som denna avslöjat sin djupaste mening och innebörd vid Kristi kors, i hans självutgivande för syndare.”

Denna kärlek, agape-kärleken, är människan kallad att leva i, gentemot både Gud och medmänniskan. Jesus säger: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och … din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna (Matt. 22:37–40).

Gud är inte i första hand intresserad av mitt arbete och mina gärningar. Han vill framför allt ha mitt hjärtas kärlek. Detta visar Jesus vid Tiberias sjö när han tre gånger rannsakande frågar lärjungen Petrus: Älskar du mig? Har du mig kär? (Joh. 21:15f.)

Hur kan agape-kärleken bli en del av mig, hur kan den bli mer brinnande? Genom att Petrus’ erfarenhet blir min. – Du känner min svaghet, mina syndafall, min blodröda synd, och ändå älskar du mig! Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.

När jag är svag i mig själv och därför har behov av Frälsaren Jesus, och håller honom kär – då sänder han mig ut i världen med sin agape-kärlek. Den kärlek han genom den helige Ande utgjutit i våra hjärtan.

Tack, Jesus, för din kärlek – och för ditt tålamod med mig!

Vi älskar därför att han först har älskat oss. (1 Joh. 4:19.)

Jan Ulrik Smetana

Missionsgårdspastor, Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan