Hälsning från inspiratören (ELM Syd)

Hälsning från inspiratören

Sedan den 1 januari arbetar jag som föreningsinspiratör i ELM Syd. Inspirationen hämtar vi från Guds Ord som genom den helige Andes kraft ger oss vägledning varje dag.

I början av februari reste jag runt i ELM Syds område i Blekinge. Här finns det flera föreningar som utför ett välsignat löpande arbete. En ny och spännande aktivitet är det språkcafé som nyligen öppnat i Svängsta. Varje måndag finns fyra vänner från Härnäs missionsförening på plats i Svenska kyrkans lokaler för att hjälpa de nyanlända med det svenska språket.

Kulla missionsförening utför ett oerhört viktigt arbete genom den hobbygrupp som håller till i missionshuset varje torsdag. 15–30 barn från byn kommer till hobbyn och vid terminsavslutningar tar de med sina föräldrar. Då är missionshuset fullt med folk från området. Underbart!

Blekinge uppvisar en flora av kyrkliga traditioner som står ELM Syd nära. Vi vill hålla en öppen dialog med dessa vänner och ber att Herren skall visa en väg framåt. Blekinge har flera städer där ELM Syd aldrig haft eller tappat verksamhet. Hur går vi vidare där?

6 mars var det LP-möte på Café Oasen i Ängelholm. Två dagar i veckan har caféet öppet för vänner som kämpar med beroende av alkohol och andra droger. Tre gånger per termin samlas gruppen till kvällsmöten. Missionshuset ligger centralt och utåtriktad verksamhet passar utmärkt i dessa lokaler. Efter mötet samtalade en mindre grupp, med representanter från Engelholms evangelisk-lutherska förening och pingstkyrkan om att öppna en LP-kontakt i Ängelholm. Vi lägger fram dessa planer i bön inför Gud och tackar för det välsignade arbete som redan nu utförs vid Oasen i Ängelholm. ”Halleluja vilken Gud vi har som allt förmår” sjunger man i en av LP-sångerna och det är bara att instämma!

Jag tackar Gud för alla vänner som utför ett imponerande arbete. Guds ord sås ut på olika sätt. Villigheten och längtan att komma vidare är påtaglig. Tack för att du står med i bön!

JONNY BJUREMO

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan