Utöver alla förväntningar

– DET KÄNNS FANTASTISKT! Att se husen stå där färdiga är en stor lättnad.

Tomas Nilsson, föreståndare på Missionsgården Strandhem ser glad ut där han sitter i huvudbyggnadens bibliotek och söker summera tiden sedan byggstarten i augusti 2014. Nu är det klart. Den siste april hålls invigningen då det ska klippas band, talas, tackas och minglas men redan nu är lokalerna tagna i bruk.

– Det är med stolthet jag kan erbjuda intresserade att bo här eller att hålla konferenser. Våra gäster har hittills varit helnöjda och de som hyrt in sig, bland dem bland annat skogsbolag och skogsstyrelsen, har uttryckt stor förnöjsamhet med såväl lokalerna som tekniken och övriga faciliteter. Och ryktet sprider sig. Vi märker det på både förfrågningar och önskemål om catering.

Det är med ödmjukhet Tomas berättar om insamlingen av gåvor. 10 miljoner har skänkts i kontanter och fastigheter. Bland dessa inkom 89 gåvor på 50 000 kronor vardera. Två gånger öppnade han kuvert med en postväxel på 200 000. Han förstod att de kom från samma anonyma givare.

– Insamlingen gick långt över vad vi i ledningen hade vågat drömma om. Missionsvänner har skänkt alltifrån vanliga månadsgåvor till hela besparingar som de gjort under åratal. Dessutom har ideella arbetsinsatser samt skänkta material och kraftigt subventionerade uthyrningar av såväl arbetsredskap som arbetstimmar hållit nere kostnaderna. De 15 miljoner som nybygget stannade på är långt under det vi kalkylerat med.

Det finns många bland dem som arbetat som Tomas skulle kunna berätta om med stor tacksamhet. Ordförande Jan Jämstorp har gjort ett helt exceptionellt bidrag men hela styrelsen har varit oerhört driftiga och uppoffrande. Johan och Göran Linds projektering utifrån Sara Olssons ritningar var ovärderlig. Anders Perssons insatser som rörmokare likaså.

– Jag kunde nämna många, många fler. Vilken kärlek till Strandhem som finns i denna rörelse och vilken vilja att offra tid och använda sina gåvor, man blir helt förundrad!

Bland sina många minnesbilder från tiden berättar Tomas bland annat om när Lennart Hylander låg och isolerade ventilationssystemet i fruktansvärd värme utan att klaga en enda gång.

– Det har verkligen funnits en positiv inställning från alla och genuin arbetsglädje under hela projektet.

Naturligtvis kan Tomas Nilsson berätta om enskilda motgångar under arbetets gång. Ett bakslag var när de insåg att de måste påla ända ner till 24 meter då marken som husen vilade på var så dålig. Ändå har han mycket mer att berätta om allt som gått bra. Guds hjälp och tajming har varit enastående. Som exempel nämner han hur alla prognoser talade för intensivt regn den dag gjutningen var beställd. Regnet kom också. Men milt och stilla och först när arbetet var klart.

– Många gånger har jag konkret fått uppleva hur bygget varit buret i bön.

Nu står alltså de nya byggnaderna på missionsgården klara. Insamlingen av ekonomiska medel fortsätter och parallellt med det arbetet med att såväl utveckla frivilligarbetet på gården som att nå ut till nya grupper av gäster. Missionsgården Strandhem vill fortsätta att vara en oas där Gud får möta och förvandla människor.

MARKUS HECTOR

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan