Redaktörstankar

Likt livet nu vänder åter i skapelsen vill Gud ständigt vända tillbaka med sin närvaro i våra gemenskaper. Det är därför ingen tillfällighet att det, som du som läser kommer att märka, i det här numret av Till Liv vimlar av vittnesbörd om den helige Andes aktivitet. En kvinna berättar om hur hon funnit vilan i något som är absolut, Guds orubbliga kärlek. En man berättar om hur Gud mötte en studiekamrat som svar på hans böner. I ett av reportagen beskrivs det hur samtalen i ett kristet jour- och familjehem skapar nyfikenhet på den kristna tron. I ett annat berättar en man om hur Gud beskyddat honom i en olycka och gett honom möjlighet att fortsätta i missionerande tjänst. Den helige Ande är med i samtal med en vän som tvivlar, när asylsökande tar emot det heliga dopet och när man i familjen läser Bibeln och tar nya steg i Bibelmaraton. Anden är den tysta förutsättningen för allt som görs i tro.

Att vara kristen är att växa i tillit till att den helige Andes verk är möjligt för Gud. Den helige Ande gör livet vackert och helt igen. Så låt oss inbjuda honom att skapa nytt i våra hjärtan och gemenskaper. Kom, helige Ande, och blås med din varma vind!

 

Markus Hector

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan