Redaktörstankar

Evangelisk-luthersk Missionstidning. Förr fanns t.o.m. Luthersk Barntidning. Vad står orden för egentligen? Vi som inte är teologer eller kyrkohistoriker – men har gått i skolan på den gamla goda tiden – minns kanske ändå något. Vi har fått lära oss en del om Luther och reformationen. Vissa stycken lärde vi oss utantill och en del finns kvar i minnet. Men hur landade det i livet? Vid ett besök i början av 90-talet som familjen gjorde i Wittenberg och Luther-museet, tyckte då knappt tioårige sonen: detta, det är plågsamt!

Tiden går och nya intryck ges. Sonen skriver i gymnasiet specialarbete om reformationen. Senare blir han ’korttidare’ i en evangelisk- luthersk organisation.

Vi förstår att Luthers ord till sin samtid var mitt i prick, och han lyckades verkligen fånga Nya testamentets kärna!

Men nu då? Räcker det inte med Bibeln? Man kan väl läsa som det står? Behövs Bibeln tolkas på ett särskilt sätt? Längre fram i år vill Till Liv belysa de här frågorna, men redan i detta nummer ger vi en tillbakablick till 1500-talet i Europa – och i Sverige. Har du hört talas om bröderna Olof och Lars Pettersson? De införde reformationen i Sverige – tillsammans med Gustav Vasa!

Vi får också följa en del av en människas väg till tro – och något av den väg han gått därefter. Vad är viktigt när man söker sig en kristen gemenskap? Då kommer orden ”evangelisk-luthersk” tillbaka…

Vi vill också lyfta fram bibelläsningen. Gud öppnar ständigt Ordet så att det blir nytt för oss. Och Bibelns ord är aktuellt i vår samtid, det vill vägleda oss, ’re-formera’ oss – och ge svar på frågor från gymnasieelever.

EVA ANDERSSON, Redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan