Tillväxt och missväxt i Etiopien

I ELMs samarbetskyrka i Etiopien händer det mycket just nu. Samtidigt som kyrkan växer och allt fl er människor kommer till tro är stora delar av befolkningen drabbade av missväxt på grund av torka. David Appell, präst i Sackeuskyrkan i Umeå, var i landet i juni och ger oss här några intryck.

I ELMs samarbetskyrka i Etiopien händer det mycket just nu. Samtidigt som kyrkan växer och allt fl er människor kommer till tro är stora delar av befolkningen drabbade av missväxt på grund av torka. David Appell, präst i Sackeuskyrkan i Umeå, var i landet i juni och ger oss här några intryck.

MED STOR FÖRVÄNTAN åkte jag i mitten av juni tillsammans med ELMs missionssekreterare, Jonny Bjuremo, till Etiopien för att besöka Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Resan, som gjordes på uppdrag av både ELM och Scriptura, var min första till landet, men förhoppningsvis inte min sista. Förväntningarna på den inte bara infriades nämligen, de överträff ades. Det blev goda och välsignade dagar.

Pastorskonferens

Vid ankomsten till huvudstaden Addis Abeba möttes vi av kyrkans president, qes Dawit Tufa. Vi skjutsades till huvudkontoret där vi träff ade kyrkans exekutiva kommitté. Redan samma dag fortsatte vi till Asella. Där var det planerat för pastorskonferens i två dagar, följt av årsmöte i EELC och slutligen examen för studenterna vid Lutherska teologiska seminariet (LTS) i samband med söndagens gudstjänst.

Till pastorskonferensen kom uppskattningsvis drygt 40 präster och evangelister, samlade från alla synoder i kyrkan. Det var en förmån för mig att få undervisa utifrån Efesierbrevet. De närvarande lyssnade med stor uppmärksamhet. Min upplevelse är att det finns en stor vilja bland dem att fördjupa sig i Bibeln och den lutherska bekännelsen. Flera personer från olika delar av landet framförde önskemål om att det skulle ordnas liknande undervisning på olika platser ute i landet.

Årsmöte

Årsmötet varade, också det, i två dagar, från tidiga förmiddagar till långt in på kvällarna. Överläggningar och samtal skedde i god anda. Vi framförde hälsningar från ELM och Scriptura i Sverige. Det är uppenbart att EELC sätter stort värde på kontakten och samarbetet med dessa organisationer. Ett av ärendena på årsmötet var att välja ny president efter qes Dawit Tufa, som varit kyrkans president i två mandatperioder om totalt åtta år. Valet föll på qes Muze Alazar. Det var en högtidlig stund när den nye presidenten under handpåläggning och bön välsignades för sitt uppdrag. Dawit Tufa valdes till ny generalsekreterare.

Det är mycket glädjande att se att EELC växer. Många människor kommer till tro. Flera nya församlingar har bildats under de senaste åren. Vittnesmål berättar om hur människor i dessa församlingar bidrar med gåvor, bland annat till byggandet av enkla kyrkor av stolpar och plåttak. Vid årsmötet erkändes en ny synod i kyrkan, Kindosynoden. En fråga om att bilda ytterligare en synod behandlades och godkändes i ett första årsmötesbeslut.

En stor utmaning för EELC är att få en god ekonomi. Om kyrkans arbetare överhuvudtaget får lön utbetalt så är det en låg lön jämfört med andra kyrkor i Etiopien. Det fi nns därför en risk att EELC förlorar goda medarbetare som lämnar för tjänst i andra samfund. För att garantera ekonomiska intäkter har kyrkan beslutat att bygga ett höghus i Addis Abeba. Förutom att inrymma kyrkans eget kontor räknar man med att hyra ut lokaler och på så sätt få en stabil inkomst till kyrkans arbete. Alla anställda i kyrkan var med på att avstå en månadslön till förmån för att komma igång med bygget.

Examen

I samband med söndagens gudstjänst i Asella var det högtidlig examinering av åtta teologer. Efter tre års studier vid LTS i Asella väntar nu evangelisttjänster för dem i olika delar av landet. De åtta unga männen välsignades under bön för sina uppdrag. Jonny Bjuremo deltog i ceremonin och framförde välgångshälsningar till var och en av de nya studenterna. Själv fick jag glädjen att predika för en fullsatt kyrka.

Regnet uteblir men hjälpen når fram

Asella ligger på Etiopiska höglandet. Där regnar det mest varje dag. Men vi hann också med att besöka låglandet. Där uteblir regnet. Torkan har medfört hungersnöd för både människor och djur. Spannmålsförråden är sedan länge tomma. Den skörd som man hoppas på ser ut att bli till intet. De små majsplantorna har slutat växa i torkan. Staten förmedlar nödhjälp till de mest drabbade men det räcker bara till ett enkelt mål mat om dagen. ELM har en insamling under namnet ”Nöd Etiopien”. Meningen var att vi under vårt besök i låglandet skulle vara med vid en första leverans av denna nödhjälp. Leveransen kom dock först efter att vi rest tillbaka till Sverige. Men nödhjälpen kommer fram och ELM fortsätter insamlingen. Behovet av hjälp är stort. Var med och ge!

FÖR MIG PERSONLIGEN var resan till Etiopien mycket givande. Det är uppmuntrande att se att Guds ord tas emot och Guds rike går framåt i världen. Det tycks råda frid inom kyrkan och man vill hålla fast vid Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Be att EELC står fast vid det – det kan bli till välsignelse även för oss!

DAVID APPELL

pastor, Umeå

Foto: