När ras Tafari besökte Sverige

I mitten av 1920-talet gästade ras Tafari Sverige under en resa i Europa. Orsaken var uteslutande kärleken till de länder som sänt missionärer till Etiopien.

År 1924 gjorde Etiopiens tronföljare, ras Tafari Makonnen, sedermera även känd under tilltalsnamnet Haile Selassie, en fem månader lång resa i Europa. Städer som Paris, Bryssel, London, Geneve och Aten besöktes. Men också Stockholm. En journalist frågade varför. ”Uteslutande av kärlek till det land som sänt missionärer till mitt folk”, svarade den etiopiske kronprinsen.1

På pingstdagen, den 8 juni 1924, anlände ras Tafari med tåg till Stockholms central. Där möttes han av representanter för svenska kungahuset och för de båda svenska missionssällskapen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) och Bibeltrogna Vänner (BV, numera ELM). Samma eftermiddag fortsatte han till Uppsala där han bland annat var bjuden på middag hos ärkebiskop Nathan Söderblom. Vid den efterföljande vespern i domkyrkan hälsade Söderblom den långväga gästen bland annat med orden: ”Må Gud ge er Salomos vishet, Meneliks snille och Gustaf Adolfs evangeliska tro.”2

Annandag pingst önskade ras Tafari besöka de svenska missionsorganisationerna. Femton år tidigare hade en strid inom EFS lett till bildandet av BV och relationen mellan de båda sällskapet var minst sagt kylig. Men nu krävdes samarbete. BVs sekreterare, Axel B Svensson, skrev: ”De insågo, att här var en punkt, där ett gemensamt framträdande var en absolut solklar plikt, och att det ena sällskapets framgång eller motgång säkerligen även betydde det andras. Så blev vägen för gemensamt mottagande av ras Tafari beträdd.”

Vid Johannelunds Missionsinstitut i Bromma hade den etiopiska flaggan hissats. Pastor Nils Dahlberg, EFS, höll tal i båda sällskapens namn och Axel B Svensson överlämnade en gemensam gåva. Kronprinsen ras Tafari tackade och anförde: ”Jag känner edra missionärer. Deras arbete har jag sett. Det är för Etiopien ett välsignat arbete. Jag sätter högt värde därpå. Jag skall hjälpa dem. I skolen icke frukta. Jag vill göra allt, jag kan för att främja deras verksamhet.”

Efter ett besök i Johanneslunds kapell gick man ut på gården där ”en talrik skara missionsvänner från de båda sällskapen samlats. Här tillät regenten, att en fotografi togs …”3 På bilden finns de etiopiska gästerna, med tronföljaren i mitten, officiella representanter för EFS och BVs styrelse, ytterligare några hedersgäster samt institutets tre värdinnor. ”Så anträddes återfärden till Stockholm, och en av de mest märkliga stunder, som missionshistorien känner till, hade gått till ända och blivit ett minne blott, ett underbart minne, som vi väl må bedja Gud välsigna.”4

Under Sverigebesökets tredje dag mottog kung Gustav V de etiopiska gästerna på Tullgarns slott. Man åt lunch och bytte utmärkelser. Över ras Tafaris skuldror hängdes serafimerorden. Ett sista möte mellan missionen och den blivande kejsaren skedde i den kungliga väntsalen på Stockholms central på besökets fjärde och sista dag.

Erik Andersson
missionsledare, Örkelljunga


  1. Dahlberg, Nils, Dagar av nåd: missionsföreståndare Nils Dahlberg ser tillbaka, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Stockholm, 1961, s. 75. Det är Dagens Nyheters reporter som frågar varför kronprinsen besöker Sverige.
  2. Menelik II (1844–1913) blev kejsare av Etiopien 1889 och slog tillbaka ett italienskt invasionsförsök i slaget vid Adua 1896. Vid Adua var Tafaris far ras Makonnen fältherre och Makonnen var också kusin till Menelik II.
  3. Bibeltrogna Vänners Missionstidning (BVMT) 1924:7, s. 104.
  4. Ibid.
Foto: