Redaktören har ordet • juni 2017

Varje människa söker sin väg framåt i livet. Vägen mot att bli kristen kan vara kantad av ovisshet och grubblerier. Eller går det upp ett ljus för att någon förklarar på ett enkelt sätt eller genom att ett bibelord plötsligt får mening och betydelse för en.

Innehåll • juni 2017

  • En Gud som förklarar verkligheten, Anders Ek
  • Befrielse på djupet, Jakob Andersson
  • Vad betyder korset för dig?
  • Vad är värt att dö för?, Sofia Jeppsson
  • Det bästa vägvalet, Rakel Smetana
  • För stort för att beskrivas, Rebecca Andersson
  • Det enda nödvändiga, Julia Ekström

Varje människa söker sin väg framåt i livet. Vägen mot att bli kristen kan vara kantad av ovisshet och grubblerier. Eller går det upp ett ljus för att någon förklarar på ett enkelt sätt eller genom att ett bibelord plötsligt får mening och betydelse för en.

I det här numret av Till Liv hörs röster som vittnar om vägar till tro på en levande Gud och en Herre som förlåter, upprättar och leder livet in i nya och ibland oväntade riktningar.

Martin Luther fick upptäcka Bibelns ord på ett nytt sätt som ledde till befrielse för honom och andra. Femhundra år senare får 15-åringar på konfirmandläger uppleva att livet förändras och mycket får en annan betydelse, det får vi läsa om i en intervju. Anders Ek beskriver hur hans väg till tro började med att han behövde en förklaring till hur allt hänger ihop i världen.

Många bär ett kors som smycke. Det är en viktig symbol med en djup innebörd för många kristna. Tre personer berättar om vad korset betyder för dem – ett tecken på befrielse, frälsning, samhörighet och mycket mer.
I en krönika funderar Sofia Jeppsson över vad som är värt att dö för. Alla ska vi en gång dö, men finns det tillfällen då någon annans liv ska få gå före mitt eget? ”Att älska något till den milda grad att vi kan gå i döden för det kan vara skrämmande, men ändå djupt meningsfullt.”

Vi får också en glimt av hur en ung kristen i Peru söker sin väg mellan studier, arbete och önskan att träffa andra kristna.

God läsning – och när du är klar kan du låta fler läsa tidningen!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: Ryan Moreno