Författare: Tomas Bokedal

Skrift och kanon i luthersk/protestantisk respektive romersk-katolsk tradition(1)

TOMAS BOKEDAL • Under det stora reformationsjubiléet (1517–2017) aktualiseras inte minst frågorna om skillnaderna mellan romersk-katolskt och protestantiskt. Vad skiljer oss åt? Hur viktiga eller avgörande är skillnaderna? Finns skillnader i synen på Guds ord, i fråga om vilka böcker i Bibeln som räknas som kanoniska och auktoritativa? Och i så fall, på vilken grund? Vilka historiska förklaringar kan finnas till sådana skillnader? Tomas Bokedal har under långt tid ägnat sig åt kanonfrågorna. Han blir vår ciceron i ämnet.

Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition

TOMAS BOKEDAL • Svenska kyrkan har stor makt över de svenska sinnena. Den kristna tron bygger på Bibelns ord. Vilket är då förhållandet mellan Skriften och kyrkan och dess traditioner? Vilken instans borgar ytterst för sanning? Tomas Bokedal, verksam vid Universitetet i Aberdeen, höll hösten 2014 vid ett reformationsjubileum i Göteborg ett föredrag, där dessa frågor avhandlades. Föredraget har blivit artikel.

Jesustillbejdan i den första kyrkan – nyckel till kristologin

TOMAS BOKEDAL • Inom den moderna bibelvetenskapen har det varit en vanlig uppfattning att Jesu anspråk på gudomlighet inte vore ursprungliga utan en kyrkans senare tolkning som utvecklats över tid. Det har visat sig att stödet för den uppfattningen varit mer bräckligt än som först gjorts gällande. Det har bibelvetenskapen själv kommit fram till, visar artikelförfattaren.

Bibeln – Helig Skrift? Om kanonprocessen och Skrifterna som bär kyrkan

TOMAS BOKEDAL • Bibelkanon ifrågasatt. Vilka böcker ska ingå i Bibeln? Frågan ställs idag öppet, och av många. Vem bestämmer bibelkanons gränser? Är det kyrkan själv, eller kanske det allmänna opinionstrycket, som avgör vilka skrifter som är lämpliga att ingå i Bibeln?