Etikett: Avgudadyrkan

Gud – eller avgud?

”Du skall inga andra gudar hava…” Det första budordet kan vi – och inte gör väl vi oss någon sådan avgud som Israels barn, när de gjorde guldkalven?
Läs Robert Johannessons bibelstudium över 2 Mosebok 32 – om folket som gjorde sig en falsk bild av Gud.

Vill ha mer, vill ha mer…

Materia är det latinska ordet för ämne, stoff. Det kan beteckna det kroppsliga, fysiska, påtagliga i motsats till det andliga och abstrakta; innehåll i motsats till form. I modern naturvetenskaplig terminologi står materia för en form av energi, som kan övergå till andra energiformer. Materialism används som en filosofisk term… Läs hela artikeln »