Etikett: David

Du är den mannen!

Otrohet har förekommit i alla tider. I dagens medier behandlas otrohet närmast som en mänsklig rättighet, men Bibeln har en annan syn på saken…

Om att förmedla andliga visioner

Ett av de verkliga modeorden på senare årtionden är ordet ”vision”. Själva ordet i vår mening finns inte i Bibeln, däremot saken. En av de stora ”visionerna” i Gamla Testamentet var Davids plan på att bygga ett hus för Herrens ark, det hus som vi brukar kalla för ”tempel”. På… Läs hela artikeln »