Etikett: Farisé

Är jag en skådespelare, en farisé?

Jesus och nya testamentet befinner sig i djupaste och absolut motsättning till fariseismen. Denna motsättning är fundamental, dvs. en fariseism som tar upp kristna lärosatser är inte längre fariseism och en kristendom som tar upp fariseiska tankegångar upphör att vara kristendom.

Är du kristen eller farisé?

En farisé var i regel en from man. Det var en, som inte nöjde sig med att hålla tio Guds bud utan dessutom kände sig förpliktigad att rätta sig efter de äldstes stadgar. Dessa stadgar, som hade vuxit fram under en följd av år, förtydligade och preciserade lagen. Som exempel… Läs hela artikeln »